Honnör för NK-gesäller

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:12 (årgång 23).

Gesällprov och mästarbrev är urgamla företeelser, som liksom alltmer börjat komma ur modet men sedan ett par år givits nytt liv av Sveriges Hantverkarorganisation i dess strävanden att höja kvaliteten på de olika slagen av hantverk. I första hand har man intresserat de ungdomar som genomgått yrkes­skolorna för att göra gesällprov men man har även uppmuntrat yrkesfolk som redan är ute i förvärvsarbetet. Man må vara aldrig så yrkeskunnig, det väger dock tyngre att ha papper på sina kunskaper – ett gesällbrev är för hantverkaren vad ett studentbetyg är för många andra, det Öppnar portar både för den arbetssökande och vid utlandsresor och är oundgängligt för den som vill sätta igång med egen rörelse i branschen.

I höst har sju NK-ister avlagt godkända gesällprov – av dem har tre kommit till NK direkt från Stockholms Stads yrkesskola medan fyra av dem är ”gamla i gården” och nått sin skicklighet bl. a. genom många års praktik på NK. Dessa har beretts tillfälle att göra sina gesällprov på arbetstid – det ligger ju även i firmans intresse att yrkeskunnigt folk får visa utåt vad de duger till även om både de själva, deras arbetsledare och kamrater vet det.

Fotografierna visar uppifrån: Ingrid Åkerlund och Ingrid Lid­berg, Kaj Thorsen, Eva Johansson och Per Mellberg, Astrid From och Elisabeth Westberg.

Som gesällprov räknas inte vilket arbete som helst. Innan arbetet påbörjas fastställes en särskild modell, som innehåller så många olika arbetsmoment som möjligt. Sedan gäller det att utföra arbetet efter vissa givna normer noggrant och högklassigt. varvid även hänsyn tages till den tid arbetet kräver. Detta gran­skas både under och efter utförandet av en särskild gransk­ningsnämnd, som representerar både arbetar- och arbetsgivar­sidan.

Här presenterar vi de NK-ister som i höst avlagt gesällprov. De flesta hör hemma på FC1-ateljén, nämligen fröknarna Ingrid Lidberg, Elisabeth Westberg, Ingrid Åkerlund och Eva Johansson, vilka samtliga sytt klänningar. Astrid From, om är yngst av samtliga dessa gesäller med sina nyss fyllda 18 år, gjorde sitt prov på något för en dam ä ovanligt som en frack men lyckades så bra att hon därför fick Hantverk för­eningens lilla silvermedalj. Av herrarna har Kaj Thorsen, del­vis utbildad på NK:s lärlingsverkstad och knuten till GB-ateljén, även han sytt en frack och är för sin del rekommenderad alt få bronsmedalj. Per Mellberg representerar ett helt annat område, han är nämligen tapetserare. Hans gesällprov omfattade bl. a. klädning av hörnsoffa samt tillskärning och uppsättning av draperad gardin, vilket renderade honom en bronsmedalj.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:12 (årgång 23).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *