HSB och miljonprogrammet

Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen stor. Trots att Sverige byggde flest bostadshus i världen per tusen invånare, fortsatte bostadsbristen att öka. HSB var tidigt ute med krav på en omfattande översyn av bostadsfrågan.

I ett yttrande över besparingsutredningens betänkande 1959 framhöll HSB att ett nytt bostadspolitiskt program för 1960-talet behövdes, och att man där måste visa vägar för hur bostadspolitikens mål skulle kunna uppfyllas och i vilken utsträckning som samhället borde medverka för att målen skulle kunna uppfyllas i rimlig tid. ”Vidare bör man diskutera de nya bostadsområdenas utrustning och finansiering av olika bostadskomplement såsom fritidslokaler, lekplatser och parkeringsplatser”, skrev man i yttrandet.

Krav på bostadsdepartement

När den bostadspolitiska organisationsutredningen kom med sitt yttrande 1961 framhöll HSB att ett särskilt bostadsdepartement för bygg- och planfrågor skulle innebära betydelsefulla fördelar när det gällde att föra ut de bostadspolitiska riktlinjer som statsmakterna hade antagit. Bostadsdepartementet inrättades den 1 januari 1974 och lades ned den 30 november 1991 efter den borgerliga valsegern samma år.

Bostadsbyggnadsutredningen

För att lösa problemet tillsatte regeringen 1959 en utredning, den så kallade Bostadsbyggnadsutredningen. Samtidigt infördes en ny byggnadsstadga med riksgemensamma regler för byggandet. I ett riksdagsbeslut från 1964 ingick också att kommunerna skulle erbjudas fördelaktiga ekonomiska villkor om de beslutade att bygga storskaligt.

Baserat på utredningens slutbetänkande beslöt riksdagen 1965 att en miljon lägenheter skulle byggas fram till och med 1974. År 1964 producerades 90 000 lägenheter, så en miljon bostäder på tio år var nästan vad som redan producerades.

HSBs vd kritisk

Men långt ifrån alla var positiva till satsningen. HSBs vd Sven Kypengren tvivlade på att det var vettigt med ett så stort projekt och skrev 1965 i Vår bostad: ”Den alltför höga nivån har sannolikt även påverkat kostnadsnivån i ofördelaktig riktning. En mer balanserad expansion av bostadsbyggandet i takt med den allmänna stegringen av de ekonomiska resurserna är att föredra.”

Givetvis deltog HSB i miljonprogrammets genomförande, och under perioden byggde man fler bostäder än någonsin. Men återhållsamheten som Sven Kypengren gav uttryck för 1965 påverkade verksamheten under perioden.

Författare: Historien om HSB

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *