Interiör av kontoret i Paris

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1931:8 (årgång 5).

Direktör Franz Bauer, populär och uppskattad direktör för NK i Paris har givit oss en liten historik över det parisiska inköpskontoret, och Red. ber uppriktigt få tacka för allt besvär direktör Bauer gjort sig för Rullans skull!

Redan år 1914 beslöt generalkonsul Sachs att öppna ett inköpskontor i Paris, men så kom kriget emellan och det blev omöjligt att sätta denna plan i verket så länge kriget pågick.

Omedelbart efter kriget tog emellertid generalkonsul Sachs upp denna ide igen, och Monsieur Georges Berger, som då sedan 30 år tillbaka var NK :s representant, kom till Stockholm efter ett samtal. som jag haft med honom i Paris på uppmaning av generalkonsul Sachs.

Det blev i juli 1919, som NK:s Parisavdelning kunde öppna sitt kontor hos Monsieur Georges Berger.

Då generalkonsul Sachs skapade ett inköpskontor i Pa­ris, var det hans mål att göra vår firmas namn känt i Frank­rike, speciellt här i Paris.

Förut hade vi endast varit ett nummer hos en kommissio­när, och vår firmas betydenhet var ej känd. I dag känner hela världen A. B. Nordiska Kompaniet; fabrikanter från alla länder bjuda ut sina varor till oss. Vi köpa i vårt eget namn, vi betala med våra egna checker och vi leverera våra egna varor.

Antalet inköp har ökats i sådan grad, att det nu är .J gånger å stort som 1929, och dock har i denna siffra ej medtagits inköpen av yår filial i Buenos Aires, vilka lika­ledes förmedlas av vår byrå i Paris.

Det överenkoms med Monsieur Georges Berger, att Nordiska Kompaniet alltid skulle ha en inköpare i Paris, o::h efter öppnandet 1920 har undertecknad innehaft denna befattning.

Förutom kontoret i Paris ha vi i Frankrike ett i Lyon och ett i Calais.

Jag vill inte avsluta denna lilla historik över NK :s in­köps byrå i Paris utan att först presentera vår älskvärda och dugliga medarbeterska, fröken Berthe Clement, som är väl känd och uppskattad av alla våra inköpare.

Fotografiet här intill visar fröken Clement och mig i det ögonblick vi haft vårt första telefonsamtal med direk­tör Ragnar Sachs i Stockholm.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1931:8 (årgång 5).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *