Intressekontoret firar 25-årsjubileum

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:8-9 (årgång 12).

Jämt och ständigt äger nå­got jubileum rum på NK. Del aktuellaste är nu Intressekon­torets 25-årsjubileum, som inträffade under september månad. Det är inte många firmor i landet, som kunna tävla med oss om ett sådant jubileum. NK var nämligen det andra företag i Sverige, som inrättade ett intressekon­tor för sin personal. Det fick emellertid snabbt många ef­terföljare. Numera torde det väl knappast finnas någon större firma, som icke genom ett intressekontor ger sin personal hjälp och handledning i ekonomiska och en del andra spär mål.

Intressekontoren äro våra dagars »klockarmor som skall allting beställa». Tid, pengar och bekymmer spara de sina klienter. Och bara tanken på att NK :s Intressekontor skulle kunna upphöra en dag, är nog för alt man skulle tycka allting stode på huvudet. Det är numera en så fast institution, att vi på NK som äro vana vid den sedan flera år nog i allmänhet knappast tänka på att vara till­räckligt tack amma för elen hjälp bolaget givit oss genom att inrätta det. Faktiskt finns det ju ingen gräns för hur Intressekontoret tar sig an oss och ordnar för oss. När alla människor omkring en oja sig över att det är skatte­månad och undra, hur de skola kunna släppa iväg halva sin månadslön, då äro vi lugna och oberörda i medvetan­det om att Intressekontoret hela året dragit ungefär 10 % per månad på \’år lön och att vi inte komma att ha någon som helst känning av att det just nu är »suckarnas månad». Vi behöva inte ens tänka på de rent yttre be­svärligheterna med inbetalningen. Fru Corin och fröken Murbeck la allt besväret på sig och betala på en enda gång
katt för c :a 900 personer. Det betydde t. ex. förra året närmare en kvarts miljon i ordinarie skatteinbetalning.

Det är som bekant inte bara skattebetalningen Intres­sekontoret sköter om. För de 1.400 av NK:s 2.000 an­ställda, som äro medlemmar i Intressekontoret sköta fru Corin och fröken Murbeck i många fall om betalningarna av försäkringspremier, amorteringar på lån och för egna hem, telefonräkningar, avgifter för gas och elektricitet m.m. Många begagna sig även av de förmåner sparkassan erbjuder. Undra på det, så hög ränta som spararna få på sina pengar! 3¾ % – det finns minsann ingen vanlig sparbank, som ger det. Postsparbanken t.ex. ger ju en­dast 2 %. Därför utnyttja också alla kategorier inom NK Intressekontorets möjligheter. En tablå över perso­nalens insättningar under åren 1914-1937 kan säkert vara av intresse i detta sammanhang:

För att hjälpa personalen ut tillfälliga ekonomiska svårigheter har bolaget ställt en summa på 25.000 kronor räntefritt till förfogande och denna lånekassa är flitigt anlitad. Det har hänt många gånger, att en person, som har haft mycket tilltrasslade affärer, efterskatter samt skulder på olika håll, genom lntressekontorets förmedling åter kommit på fötter. lntressekontoret har då övertagit alla skulder, varefter personen i fråga i småposter åter­betalat skuldsumman till Intressekontoret samt dessutom fått sätta in en viss summa för sina kommande utgifter. Om det är sjukdom, som bidragit till den dåliga ekono­mien, har det ofta famnats hjälp ur donationsfonderna eller ur pliktkassan, denna inrättning som vi alla – med mer eller mindre dåligt samvete – förse med bidrag.

Det är inte bara i ekonomiskt avseende Intressekontoret bistår oss. Behöver Ni gå till tandläkaren eller vill ha ett abonnemang för konsertföreningen, komma med i en sång­kör eller få hjälp i någon juridisk fråga -Intressekon­toret ordnar allt -även julfester och basarer. Hur mån­ga ha inte genom dess försorg erhållit hjälp med deklarationen och i skattefrågor, fått konvalescensvård och se­mestrar ordnade, kommit med i sjukkassa – och varit innerligt tacksamma därför vid senare inträffade sjuk­domar – fått sakkunnigt råd för försäkringar o.s.v.

En av de många verkligt uppskattade sidorna i In­tressekontorets verksamhet är väl anordnandet av olika kurser, främst då språkkurser. 125-150 personer har under de senaste terminerna varit det vanliga elevantalet. De flesta läsa ju engelska, men även tyska och franska har lockat många intresserade. Och man kan inte annat än hoppas, att de skola bli ännu fler, så nyttigt och även roligt, som det är att sitta inne med språkkunskaper. Matlagning, sömnad och sjukvård äro ju sådana gebit, som man tycker alla flickor borde känna till någorlunda. Därför har Intressekontoret i samarbete med Kvinnornas Hemgård på Malmskillnadsgatan anordnat kurser i dessa ämnen. De ha som väntat visat sig utöva stark dragnings­kraft.

Att draga fram allt vad Intressekontoret gör för per­sonalen är ogörligt. Därtill är dess verksamhetsfält alltför vittomspännande. Men vad som absolut bör erinras om är det tillmötesgående och den välvilja, som möter en på Intressekontoret. Det beror naturligt vis inte endast på institutionen som sådan utan i mycket högre grad på att det är ett par så vänliga och hjälpsamma damer som ha Intressekontoret om hand. Fru Corin och fröken Murbeck vela alltid råd, om man kommer till dem med några prob­lem eller frågor om hur man skall ordna det för sig på bästa sätt. Det är faktiskt så att man känner sig frestad att utbringa ett fyrfaldigt hurra för dem båda. Det är Ni med på, icke sant?

/Carita

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:8-9 (årgång 12).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *