Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880-1932) kom från en affärsfamilj i Kalmar, bland annat verksam inom tändsticksindustrin.

Han arbetade åren 1900-07 i utländska byggnads- och ingenjörsfirmor, framförallt i USA. År 1908 bildade han, tillsammans med Paul Toll, byggnadsfirman Kreuger & Toll som blev pionjär i Sverige med armerad betong och amerikansk arbetsorganisation som möjliggjorde snabbare byggen. Olympiastadion 1912 och NK:s varuhus 1915, båda i Stockholm, var några pionjärbyggen.

Kreuger engagerade sig i flera framgångsrika företagsfusioner, bland annat Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB) 1917, Svenska Cellulosaaktiebolaget (SCA) 1929 och Svensk Filmindustri (SF) 1919. I början av 1930-talet svarade Kreugerkoncernen för 75 procent av världens tändsticksproduktion och Sverige stod för närmare hälften av världens export.

Internationellt rykte

Under 1920-talet fick Ivar Kreuger internationellt rykte om sig att vara en närmast genial industri- och finansman. Han förmedlade lån till flera europeiska och latinamerikanska regeringar som finansierades på den amerikanska kapitalmarknaden.

Kreugers finansiella verksamhet byggde på ett ständigt tillflöde av nytt kapital, vilket fungerade bra under 1920-talets högkonjunktur. Men den djupa 30-talsdepressionen innebar ett förödande slag mot Kreugerkoncernen. Han gjorde i hemlighet stora internaffärer och började allt mer manipulera den ekonomiska redovisningen. Men till slut kunde Kreuger inte dölja katastrofen. Han valde då att ta sitt liv i Paris den 12 mars 1932.

Ivar Kreuger. Bild ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *