James Dickson

Firman James Dickson & Co var under 1800-talet ett av de viktigaste handelshusen i Göteborg.

Det grundades 1816 av den invandrade skotten James Dickson (1784–1855) och blev en stor aktör inom skogsindustrin, först i Värmland och sedan i Norrland.

James Dickson hade innan han kom till Göteborg 1809 drivit handelsrörelse i Skottland, framförallt inriktad på import av norskt timmer. I Göteborg kom Dickson att satsa på trävaruexport till Storbritannien. Den viktigaste returfrakten bestod av engelska bomullstyger och garner.

Engagerad familj

I James Dickson & Co verkade även James bror Robert Dickson (1782-1858) som hade invandrat till Göteborg 1802. Flera medlemmar i familjen Dickson kom sedan att spela stor roll i Göteborgs affärsliv. Flera medlemmar av släkten gjorde också betydande insatser som kommunalpolitiker och donatorer.

Dicksonska folkbiblioteket skapades genom en donation 1861 av James Robertson Dickson (1810–73), son till Robert Dickson. J R Dickson donerade även medel till Navigationsskolan (1862). Andra stordonatorer i dynastin var James Dicksons söner James Jameson Dickson (1815–85) och Oscar Dickson (1823–97). Den förre djupt engagerad i stadens sociala och kulturella angelägenheter, den senare understödjare av bland annat Adolf Nordenskiölds och S A Andrées polarexpeditioner.


James Dickson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *