Jan Stenbeck

Jan Stenbeck var det sena 1900-talets mest framgångsrike entreprenör i Sverige. Han värnade entreprenörskapet inom sina företag och banade väg för nya affärsmöjligheter inom bland annat mobiltelefoni.

Jan Stenbeck (1942-2002) hade en förmåga att tidigt upptäcka nya affärsmöjligheter som skapades genom tekniska och ekonomiska omvärldsförändringar. Comviq, Metro, Radio Rix, Strix Television, Tele2, TV3, TV-Shop, TV1000, Viasat och ZTV är några av de verksamheter som Stenbeck har byggt upp.

Satsade på entreprenörskap

Det var inte Jan Stenbeck som personligen tog fram och utvecklade alla innovationer. Han byggde upp en företagsgrupp med mycket stort utrymme för entreprenörer där många idéer fick prövas och där långt ifrån alla blev kommersiella framgångar. Han blev också en viktig inspiratör för andra då det gällde att få upp ögonen för de nya affärsmöjligheter som öppnades. Flera personer som arbetade i Stenbecksfären kom sedan att fortsätta som entreprenörer utanför denna sfär.

Jan Stenbecks syn på entreprenörskapskedjan:

1. Först har vi en person med en idé.
2. Pengar slår idén. Den som har pengar har möjlighet att göra affärer på idén.
3. Politik slår pengarna. Politiker kan genom lagstiftning hindra vissa affärsidéer.
4. Men – överraskning! – teknologi slår politiken. Genom ny teknik kan gamla politiska regelverk förlora sin verkan.

Kringgick svensk lagstiftning

Stenbeck kom att utnyttja ny teknik för att kringgå svensk lagstiftning. Genom TV-satelliterna kunde han trotsa förbudet mot reklam i TV när han 1987 börja sända TV3 från London. Genom den nya teletekniken kunde han bryta det svenska telemonopolet.

Jan Stenbeck gjorde avgörande insatser för att Sverige blev ett av världens främsta mobiltelefonländer. Stenbeck fick samma roll som Henrik Tore Cedergren hade haft hundra år tidigare – nämligen att före de flesta inse den nya teknikens möjligheter och skapa affärsverksamheter som möjliggjorde en snabb spridning av telefonin.

Före mitten av 1980-talet trodde inte ens de centrala aktörerna inom telekombranschen, varken i Sverige eller i andra länder, att utvecklingen inom mobiltelefonin skulle bli tillnärmelsevis så snabb som den blev.

Mobiltelefoni på ö

Jan Stenbeck kämpade hårt för rätten att driva ett privat mobilsystem på samma villkor som Televerket (senare Telia). Det första viktiga beslutet togs av regeringen 1981 när Comviq fick tillstånd att automatisk koppla sina samtal till det fasta telenätet. Både Televerket och Ericsson, som hade ett nära samarbete, var motståndare till att Stenbeck skulle få detta tillstånd.

Comviq lanserade nya idéer för att få fler telefoner sålda och få dem flitigt använda. År 1993 började företaget betala ersättning till återförsäljare som sålde abonnemang, vilket ledde till stora rabatter på mobiltelefoner. År 1997 lanserades förbetalda kontantkort.1991 flyttade Jan Stenbecks företag Comviq, Kabelvision och Tele2 till Kista.

Efter Jan Stenbecks död 2002 övertog hans dotter Christina Stenbeck (f. 1977) ledningen av företagsgruppen. Hon har bland annat gjort satsningar på e-handelsföretag.

Jan Stenbecks torg i Kista, Stockholm. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *