John Hall

John Hall (1735-1802) föddes samma år som hans far, den brittiske invandraren Benjamin Hall, fick burskap som handlare i Göteborg.

Som 20-åring fick John själv burskap och han kom att bli en av Göteborgs främsta grosshandlare.

John Halls framgångar byggde bl.a. på att hans affärer hade en stark koncentration på exporten av järn och brädor, framför allt till den brittiska marknaden. Här kom han att helt dominera exporten från Göteborg. För att trygga varuleveranserna, förvärvade Hall även flera sågar och järnbruk.

Halls handelshus sysslade också med export av sill och anlade ett par sillsalterier. Det importerade dels salt, som var nödvändigt för sillhanteringen, dels typiska brittiska returvaror som kol, bly, glas och kolonialvaror.

Sonen gjorde konkurs

John Hall blev en mycket förmögen man. 1784-96 lät han uppföra det magnifika Gunnebo slott utanför Göteborg. För sonen, John Hall d.y., gick det sämre. Han övertog vid faderns död 1802 ansvaret för firman, trots att han saknade både utbildning och egentligt intresse för uppgiften. Fem år senare gjorde han konkurs och 1830 slutade han sina dagar utfattig i en koja i Stockholms utkanter.

        
John Hall d.ä.                                  John Hall d.y.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *