Johnsonkoncernen

År 1873 startade Axel Johnson en agenturverksamhet i Stockholm. Han importerade kol och koks till svenska järnbruk och exporterade deras produkter.

Axel Johnson startade även rederiet Nordstjernan 1890, som blev pionjär inom linjesjöfarten. År 1905 köpte han Avesta Jernverk.

Hans son, generalkonsul Axel Ax:son Johnson, var huvudman i Johnsonkoncernen 1910-1958. Han blev den förste svenske redaren som 1912 beställde dieseldrivna fartyg och 1922 hade han sålt alla ångfartyg. Behovet av dieselolja och möjligheten att förse koncernens växande vägbyggnadsföretag med asfalt gjorde att han anställde Charles Almqvist, som hade utländska raffinaderierfarenheter, för att uppföra Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn 1928. Två år senare bildades Nynäs Petroleum.

Avesta 1964.
Avesta 1964.

Byggde upp verkstadskoncern

Generalkonsuln kom genom förvärv att bygga upp en stor verkstadsgrupp med bland annat Hedemora verkstäder 1935, Karlstads Mekaniska Werkstad 1936, Lindholmens varv i Göteborg 1942 och Motala verkstad 1944.

Efter generalkonsulns död övertogs huvudmannaskapet för Johnsongruppen av sonen, bergsingenjör Axel Ax:son Johnson, som bland annat internationaliserade gruppen och moderniserade sjöfarten genom containerfartyg. Därefter övertogs huvudmannaskapet av bergsingenjörens bror Bo Ax:son Johnson som genomförde en genomgripande omstrukturering av Johnsonkoncernen där nästan hela industrirörelsen såldes.

Avesta flygbild.
Avesta flygbild.

Axfood, Åhléns och NCC

Genom bergsingenjörens och Bos döttrar, Antonia respektive Viveca Ax:son Johnson, är Johnsondynastin fortfarande en viktig ägare i svenskt näringsliv, bland annat av handelsföretagen Axfood och Åhléns samt bygg- och fastighetsbolaget NCC.  Nordstjernan är i dag ett familjekontrollerat investeringsföretag.

I Axfood ingår partihandel samt detaljistkedjorna Hemköp och Willys. NCC bildades 1988 genom sammanslagning av Johnson Construction Company (JCC) och ABV, som i sin tur bildades genom en sammanslagning av AB Vägförbättringar (etablerat 1918) och AB Armerad Betong (etablerat 1916).

Motala Verkstad.
Motala Verkstad.

Citat av Ludvig Nordström

”Dessa fönster, de äro framtidens Sverige – och hur skapades det? Vilka skapa det? Ja, där ha vi den praktiska sidan av Sveriges demokratisering på senaste kvartssekel. De, som skapat detta Sverige, som når över hela jordklotet – det är först och främst de allt skickligare företagarna av skilda slag, cheferna för industrier, för handel, för rederier, för verkstäder, för banker och finansinstitut, det är vidare de allt mer kvalificerade och specialiserade ingenjörerna och konstruktörerna och driftsledarna, det är slutligen de allt mer utbildade och därmed högkvalificerade arbetarna inom de olika branscherna. Det är samarbetet mellan alla dessa. I grund och botten är det vi alla. Hela det moderna Sverige. Detta allas samarbete, det är demokratien.”

Författaren Ludvig ”Lubbe” Nordström betraktar skyltfönstren i Johnsonkoncernens huvudkontor vid Stureplan i Stockholm, där det finns kartor med alla positioner inprickade för Nordstjernans fartyg.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *