Josef Sachs VD-brev

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1933:6-7 (årgång 7).

Dela med dig av dina tankar