Justus och Carl Tranchell

Till skillnad från annan livsmedelsförädling har sockerframställning uteslutande bedrivits som fabriksindustri.

Före mitten av 1800-talet var socker en lyxvara som producerades av importerat rörsocker. På 1860-talet började den svenska betodlingen utvecklas och flera bruk etablerades i Skåne. År 1907 samlades de flesta svenska sockerbruken i Svenska Sockerfabriks AB, som blev landets i särklass största företag.

Landskrona kom att bli pionjär för den svenska betsockerindustrin. Redan 1838 startades ett sockerbruk som dock inte blev framgångsrikt. Det återstartades 1854 och blev med hjälp av anlitade tyska experter landets första varaktiga betsockerbruk.

Bakom nysatsningen stod grosshandlare Justus Tranchell (1818-1883). Han var född i Göteborg där flera medlemmar av hans släkt hade haft framträdande positioner i Ostindiska kompaniet. Efter examen på Chalmerska slöjdskolan 1825 inledde Tranchell en bana inom handeln. År 1851 blev han disponent för Skånska Sockerfabriks AB i Landskrona. Han var ledande kommunalman och även riksdagsledamot för Landskrona.

Justus Tranchell efterträddes som disponent i sockerbolaget av sonen Carl Tranchell (1849-1919). Sonen studerade vid Teknologiska institutet i Stockholm (sedermera KTH) och gjorde därefter en studieresa till Tyskland, där han ingående studerade betsockerfabrikationen. Efter återkomsten till Sverige fick han i uppdrag att anlägga en sockerfabrik i Halmstad. År 1872 blev han teknisk ledare för sockerbruket i Landskrona.

Tranchell uppvisade en stor teknisk skicklighet och organisationsförmåga. Han anlade en rad sockerbruk och raffinaderier i Skåne och på andra håll i Sverige. Han tog sedan initiativ till bildandet av Svenska Sockerfabriks AB 1907. Carl Tranchell var vd och styrelseordförande i bolaget till 1916. Han efterträddes som vd av sin son Carl Fredrik Tranchell.

Carl Tranchell var även ordförande i Landskronas drätselkammare och stadsfullmäktige samt ordförande eller styrelseledamot i ett stort antal företag. Åren 1914-1916  var han ordförande i Sveriges Industriförbund. Carl Tranchell lät uppföra ett ståndsmässigt bostadshus vid Stadshuskajen i Landskrona och Örenäs slott vid Gumslöv norr om staden.

Sockerbruket i Landskrona lades ner 1960.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *