Kluster i företagsamma regioner

Under senaste år har man inom forskningen och i den allmänna debatten fått ett ökat intresse för ekonomiska kluster eller utvecklingsblock.

Ett kluster består av flera företag inom samma eller samverkande branscher som är koncentrerade till en ort eller en region. Exempel på berömda utländska kluster är Hollywood (film), Silicon Valley (elektronik), Detroit (bilar), London (finans) och Milano (mode).

I goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock med flera stora och små företag som verkar inom näraliggande branscher. I vissa fall är de konkurrenter, i andra fall samverkansparter. Hård lokal konkurrens och kvalificerade kunder stimulerar utvecklingen av kompetens och teknik. Volvos och Scanias lastbilstillverkning är ett exempel på hur stimulerande konkurrens inom ett land kan skapa produkter i världsklass.

Forskning och utbildning

I sådana utvecklingsblock finns ofta goda forsknings- och utbildningsresurser. Här kan viktiga internationella kontakter etableras och hit söker sig människor med speciella kompetenser. Underleverantörer kan specialisera sig inom små nischer men ändå utnyttja stordriftsfördelar. Ofta skapas – bland annat genom avhoppare från stora företag – nya företag i samma eller kompletterande branscher för att lösa problem och tillvarata affärsmöjligheter som utvecklingsblocket ger upphov till. Inte minst viktigt är att geografiskt koncentrerade utvecklingsblock möjliggör informell informationsspridning och kontaktverksamhet.

Vissa kluster kan vara unga (till exempel filmklustret i Trollhättan) medan andra kan ha långa historiska rötter. Flera svenska kluster (till exempel handel och textil i Sjuhäradsbygden, metallindustrin i Gnosjöregionen och småindustrin i övre Dalarna) har utvecklats ur saluslöjden, alltså där bondebefolkningen redan på 1700-talet bedrev hantverk för försäljning utanför den egna regionen.

Ingen garanti för framgång

Att ett utvecklingsblock etableras i en region är naturligtvis ingen garanti för evig framgång. Skoindustrin i Örebro och Kumla är nästan borta. Att vissa företag överlever decennium efter decennium, att vissa regioner kan upprätthålla ett livskraftigt utvecklingsblock beror på att människor ständigt försöker experimentera, tänka nytt, avveckla, omvandla och utveckla.

Författare: Företagsamheten

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *