Laila Ohlgren utvecklade mobiltelefonin

Laila Ohlgren är doldisen bakom utvecklingen av mobiltelefonin. Den gröna knappen på telefonerna är hennes idé där telefonnumret lagras i telefonen för att kopplas upp till nätet först när hela numret blivit inmatat.

Laila Ohlgren föddes i Tingshammar strax utanför Stockholm den 17 november 1937. Det var på många sätt en annan värld. Få kvinnor läste vidare efter grundskolan och ännu färre läste någon högre utbildning. Förmodligen hade inte heller Laila Ohlgren fått chansen om det inte vore för livets tillfälligheter.

Startade sin karriär på Televerket

I tonåren träffade hon sin blivande make Bo Ohlgren, vars far jobbade på det statliga Televerket. Laila erbjöds arbete på myndigheten 1956. Parallellt med arbetet läste Laila Ohlgren in både realen och studenten för att sedan ta en ingenjörsexamen. Även på Televerket gjorde hon bra ifrån sig och avancerade snart till rollen som projektledare. Där fick hon vara med i utvecklingen av den tidiga mobiltelefonin.

Utvecklade mobiltelefonin

Kollegan Östen Mäkitalo nämns ofta som mobiltelefonins urfader, men få känner till att det var Laila Ohlgren som låg bakom mycket av det faktiska utvecklingsarbetet av det tidiga NMT-systemet.

Första handhållna ficktelefonen från Ericsson, för NMT 900-systemet. Vikt: 0,3 + 0,2 kg. Tillbehör: Tillhörande batteri TeM 51475 och laddare TeM 51476. Text och bild: DigitalMusem/ Tekniska Museet.

De första mobila telefonerna var förhållandevis enkla och saknade de flesta av de funktioner vi idag tar för givet. För att ringa var man till exempel först tvungen att lyfta luren på mobilen för att därefter slå in numret man ville nå. Dåtidens dåliga koppling gjorde dessvärre att samtalen ofta bröts innan man hade hunnit knappa in alla siffrorna. Laila Ohlgren utvecklade tekniken som gjorde det möjligt att lagra olika nummer i mobiltelefonernas mikroprocessorer innan de skickades vidare till mobiltelefonimasten. Tekniken, som snabbt blev världsstandard, lade grunden för all modern mobiltelefoni.

Fick Polhemspriset

Laila Ohlgren fortsatte sin karriär inom det statliga Televerket och blev så småningom personalchef på ett av Telias forskningsbolag i Haninge, söder om Stockholm, med 760 anställda. Laila Ohlgren är den första och hittills enda kvinnan som fått det finaste pris en ingenjör kan få: Polhemspriset.

Laila Ohlgren gick bort den 6 januari 2014, 76 år gammal.

Laila Ohlgren. Foto: Jurek Holzer/SvD/TT

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *