Läs nöjda kunders brev – fin stimulans

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:9-10 (årgång 27).

I anslutning till S:t Eriksmässan och besöket av Stella Polaris hade NK ett skyltfönster med svenskt konsthantverk och engelsk text, som riktade sig framför allt till Oversea’s Visitors. Där cite­rades en hel del entusiastiska uttalanden, som under det senaste året kommit NK tillhanda, och som det kanske kan vara intressant att här ta närmare del av.

Genom Speditionskontorets försorg har förra året c:a 1400 formulär utsänts i samband med lika många sändningar. Av dem har 765 st. (= 55,1 %) returnerats, 607 st. utan anmärkning och de flesta berömmande. Intendent Dreborg anmärker att man dessutom kan antaga att de 623 kunder, som inte returnerat sina formulär, san­nolikt också varit nöjda, varför antalet nöjda kunder alltså skulle vara 1230 st. ( = 88,6 %).

De anmärkningar som gjorts, är och har varit föremål för under­sökningar. Avsikten är givetvis att man skall kunna eliminera de anledningar till missnöje, som påtalats. Endast 2,44 % av totala antalet sändningar kan anses vara direkta fel från NK:s sida i form av fel varor eller felaktiga varor, oriktig adress eller sen le­verans, de övriga är försäkringsfall eller har ansetts obefogade.

Slutsatsen blir därigenom att försäljarna på främst KA, KB, KC och KM, som har de flesta och största försäljningarna till USA-­turister, kan anses vara väl värda en eloge för sitt arbete likaväl som Kundtjänsts damer samt packare och annan personal på lands­ortsexpeditionen. Läs bara vad som skrivits:

I have never before received such fragile commodities in such a wonderfully packaged manner. Your store should be recommended.

Mrs. Rosalind Massow, New York.

I have never had a more satisfactory experience. The articles are, in every case, as beautiful as I remembered them and your handling of the purchasing and shipping was perfect.

Mr. Hiram A. Salisbury, Houston.

I would also like to add that I was delighted with the excellent service of your clerks, when I shopped in your fine store. Thank you for your courteous attention.

Miss Beatrice D. Moody, Wakefield, Mass.

Very well handled. Sorry I did not make more purchases.

Mrs. Edvin Rosenberg, New York.

We wish to compliment you on the excellent manner in which you handled this purchase. American business has a lot to learn in this respect. Congratulations and further success to you.

Mr. Alan Scbulz, New York.

Thank you for your excellent service, it was a pleasure to do business with you.

Miss R. B. Stricker, Maywood, New Jersey.

I am delighted with everything, merchandise, packing and service, all outstanding.

Mr. Carl W. Swensson, Chicago 13.

Wonderful. We bought things several places in Europe. Yours was the only shipment which arrived in perfect condition. Thank you.

Mrs. T. O. Wedel, Washington.

Finest job of packing I have ever seen. Thank you for your good service.

Mr. Albert T. Case, Arcadia, Calif.

It is easy to see how and why Nordiska Kompaniet has earned its reputation.

Miss Minor Colt, Philadelphia 18 PA.

Medan vi är så snälla och serverar alla dessa uttryck för upp­skattning, som väl inte kan vara annat än en stimulans i arbetet, vill vi även citera en svensk kund sedan 30 år, stationsmästare Karl Bergman, Jularbo. Han har skrivit ett tre sidor Ungt brev, som är berömmande från början till slut. Att återge det i sin helhet skulle kanske bli för mycket av det goda, varför vi nöjer oss med några utdrag:

Varorna skyltas på ett smakfullt och iögonenfallande sätt. Man faktiskt lockas till inköp och finner vid hemkomsten, sedan man packat upp, att den eller den saken borde jag ju ha skaffat mig för längesedan. Man blir med andra ord belåten och en belåten kund, han kommer snart igen.

Miljö och trivsel i den affär där jag handlar är för mig en ytterst viktig sak. Helst gör jag mina inköp, där jag fritt och otvun­get får gå omkring och se mig om och just denna fordran fyller NK på ett mycket lyckligt sätt.

Det väsentliga är dock försäljaren. Gäller det t. ex. ett besök på herrkonfektionsavdelningen, då vill jag helst rådgöra med någon av de tvenne försäljare, som jag under årens lopp blivit personligt bekant med. Har ingen av dem varit anträffbar eller båda är upp­tagna för en längre stund, då har jag uppskjutit mitt inköp till nästa gång. Detta är ingalunda sagt såsom ett misstroendevotum mot alla de övriga, som säkerligen är lika välkvalificerade och yrkeskunniga, utan blott såsom ett bevis för vad den personliga kontakten mellan försäljare och kund betyder, då den under årens lopp grundats på ömsesidigt förtroende och förståelse. Givetvis uppskattar jag ett artigt och uppmärksamt bemötande och det är med nöje jag nu begagnar tillfället betyga hur vänligt och förekommande jag alltid blivit betjänad på samtliga NK:s av­delningar. Många gånger har jag med glädje kunnat konstatera den goda psykologiska blicken för kundens önskningar ja, jag skulle – vilja säga rena tankeläsningen, som några försäljare hos N K ådaga­lagt.

Någon enstaka gång skriver jag till NK och beställer en viss artikel, som jag förut sett i varuhuset. Det är med tillfredsställelse jag nu kan tillägga, att jag icke i något enda fall blivit felexpedierad.

Det är på ovan anförda grunder som jag förblivit kund hos NK sedan mer än 30 år. Vad betyder väl inte en belåten kund även för ett så stort företag som NK? Äger man dessutom många sådana, ja, då vilar hela företaget på en säker och solid grund.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:9-10 (årgång 27).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *