Lövstabruk

När Gustav III som kronprins 1768 besökte Lövstabruk i Norduppland skrev han i ett brev till drottning Lovisa Ulrika: ”Jag vågar säga att min kära mor ingenting sett av Sverige, om hon inte ser Leufstad.”

Här låg en imponerande bruksanläggning, uppförd av Charles De Geer den äldre (1660–1730), efter att ryssarna hade bränt ner bruket 1719. Charles farbror, Louis De Geer hade 1626 övertagit ansvaret för bruket och gjort det till centrum för sitt uppländska bruksimperium.

Insektsforskare

Charles De Geer den yngre (1720–1778, brorson till Charles den äldre) var Sveriges störste enskilde bruksägare och en internationellt framstående entomolog (insektsforskare). Bland annat utgav han ett åttabandsverk om insekternas levnadssätt. Hans samlingar och utrustning tillföll sedan Vetenskapsakademien, där De Geer hade blivit medlem som 19-åring. Han blev 1748 dessutom korresponderande ledamot av franska Vetenskapsakademien.

I Lövstabruk finns en välbevarad bruksmiljö med cirka 140 byggnader som minner om storhetstiden. I kyrkan finns en av Europas bäst bevarade barockorglar, byggd 1728 av Johan Niclas Cahman. Intill herrgården ligger två små byggnader som inrymde bibliotek och naturaliekabinett för Charles De Geer den yngre.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *