Magistern säger…

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1936:3 (årgång 10).

Kära elever!

Vi ha nyss vänt ryggen till ett tilländalupet år, 1935, och framför oss står år 1936. Chefer, kolleger och goda vänner ha tillönskat Er ett gott nytt år – i vilket jag härmed ber att få instämma – och vi stå alla redo att efter bästa förmåga göra det till ett sådant.
Vad språkstudierna beträffar borde väl med det nya året följa en hel del nytt från ”skolfronten”, men enligt vad jag kunnat utröna äro de allra flesta eleverna belåtna med det som är, och då ha vi bara att arbeta vidare.

En nyhet har emellertid tillkommit. Genom direktör Holmquists vänliga omtanke kommer nämligen ett dagligen färskt nummer av den världskända engelska tidningen Times att finnas till intresserade NK-isters förfogande på Biblioteket.

Som Ni kanske sett i svenska tidningar kommer Mr. Allwood i radioengelskan att använda ett nummer av Times som lärobok under vårterminen. Detta bevisar hur pass viktigt det är, att man redan på elevstadiet blir förtrogen med en engelsk tidning och lär sig hitta i den. När vi NK-ister nu äro lyckliga nog att ha en engelsk tidning till dagligt förfogande, äro vi enbart att gratulera härtill, och jag hoppas verkligen att den kommer att studeras flitigt.

De färska numren äro avsedda att läsas vid lunchen, kafferasten eller på Biblioteket under utlåningstiden, men äldre nummer kunna även lånas efter tillsägelse hos fröken Lundgren, Biblioteket, eller hos mig personligen.

Titta in på Biblioteket i förbifarten, så skall jag gärna visa Er var tidningen kommer att ha sin plats!

Text: Ragnar Engström

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1936:3 (årgång 10).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *