Märta Måås-Fjetterström

Textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström (1873–1941) var prästdotter, född i Kimstad i Östergötland.

Efter konstindustriell utbildning i Stockholm och några år som teckningslärare i Jönköping kom hon 1902 till Skåne som föreståndare för textilateljén på Kulturen i Lund.

År 1905 blev hon föreståndare för Malmöhus läns hemslöjdsförening och fick där möjligheten att fördjupa sig i den skånska allmogetraditionen. Efter att hon på Stockholmsutställningen 1909 hade presenterat två självständiga och uppmärksammade verk blev hon avskedad av styrelsen eftersom nyskapande textilkonst inte ingick i hennes arbetsuppgifter. I stället blev hon 1913, efter ett kort mellanspel som lärare, föreståndare på Svensk Hemslöjds vävskola i Vittsjö.

Märta Måås-Fjetterström

”Båstadskungen” Ludvig Nobel kom att anlita Märta Måås-Fjetterström (1873–1941) för sina byggprojekt i Båstad. 1919 öppnade hon egen verkstad i Båstad och anställde skickliga väverskor som efter hennes ritningar tillverkade draperier och flossamattor som sedermera har nått världsrykte. Genombrottet kom med en utställning på Liljevalchs i Stockholm 1934.

Märta Måås-Fjetterström var en centralgestalt i modern svensk textilkonst. Efter hennes död ombildades verkstaden 1942 till Märta Måås-Fjetterström AB där traditionen förvaltas och förnyas.

Matta av Märta Måås-Fjetterström. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *