Martin Olsson

Han föddes i Stockholm 1869, var son till en skräddare och den yngste av 12 syskon. Efter fem års skolgång blev Martin 1881 drängpojke hos sin 17 år äldre bror Anders Antoni. Brodern hade en kryddkramhandel i Gamla stan.

1891 blev Martin Olsson föreståndare för broderns filial vid Hötorget. Samtidigt fick han ett löfte om att överta butiken efter sju år om han kunde driva den med tillräcklig vinst. Med hjälp av en springpojke lyckades Martin driva speceributiken framgångsrikt. Bland varorna fanns kryddor, kaffe, konserver och fram till 1918 även vin. Därefter inrättades ett statligt vin- och spritmonopol.

Den 3 januari 1897 övertog Martin Olsson butiken från sin bror, alltså ett år tidigare än vad som hade avtalats 1891.

”Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv som när jag fick sätta upp glasskylten ovanför butiken med texten MARTIN OLSSON”

har Martin senare sagt. I det meddelande som gick ut vid övertagandet skrev Martin Olsson att han som specialitet bad att få framhålla

”ett rikhaltigt lager af utvalda kaffesorter, såväl obrändt som dagligen nyrostadt”

Martin Olssons livsmedelsbutik i tunnelbanehallen vid Hötorget var den enda i Stockholm (och i hela Sverige) som fick ha söndagsöppet. Det blev lång kö varje söndag strax före kl. 13, då butiken öppnades. Period: 1953-1955. Plats: Kungsgatan, Stockholm. Deponent: Martin Olsson HAB. Motiv-ID: MOL000010

Martin Olsson var en skicklig men försiktig handelsman. Under första världskriget avstod han från varuspekulation vilket gjorde att han nog gick miste om en del vinstmöjligheter. Men samtidigt undgick han de stora förluster som många spekulanter drabbades av. Efter kriget började den strikta uppdelningen mellan olika butikstyper luckras upp men Martin höll sig kvar inom det torra sortimentet. Ett motiv för detta var hans stora intresse för kaffe. Han började annonsera i tidningarna och kallade sin favortiblandning för Kalaskaffe.

Martin Olsson avled vid 58 års ålder 1928. Familjen hade 1913 bytt namn till Oldmark och vid grundarens död tog sonen Gunnar Oldmark över ledningen. Han hade börjat i firman som varubud och expedit 1922.

År 1969 efterträddes Gunnar Oldmark som vd av sonen Bengt Oldmark och 1992 blev dennes son Martin Oldmark vd. 2011 beslutade familjerna Ax:son Johnson och Oldmark att fusionera Servera R&S AB och Martin Olsson HAB och därmed skapa en ny svensk grossist och specialist för restauranger och storkök.

Martin Olsson i butiken 1925

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *