Millennieskiftet – framtidens informationshål?

Har vi hunnit få perspektiv på år 2000 eller måste vi vänta lite till? Ett sätt att få perspektiv på historien är att arkivera den, innan det är för sent.

Få generationer får uppleva ett millennieskifte som år 2000. Egentligen är 2000 bara ett tal, men samtidigt finns där magin kring att det var exakt 2 000 år efter vad som ansågs vara året för Kristi födelse.

Förutsättningarna för att arkivera förändrades radikalt i och med den så kallade digitala revolutionen. År 2000 hade den här revolutionen pågått ett tag, och det innebar att en majoritet av alla dokument, bilder och filmer nu producerades i digital form. Det påverkade de flesta människors arbetsliv och privatliv. Hjälpmedlen för att producera och sprida digitala filer kom ett efter ett. Persondatorn slog igenom på 1980-talet med diskettenhet, program för ordbehandling, kalkyler, databaser, presentationer och uppspelning av ljud. Cd-skivan kom 1984 och följdes kring 1990 upp med cd-romskivan, som vem som helst med egen cd-brännare i datorn kunde fylla med innehåll. Första webbsidan kom 1991 men internet hade sitt genombrott först 1995–1996. Under 1990-talets sista år skaffade större företag, organisationer och myndigheter egna intranät med inloggningsfunktioner och gemensamma dokumentmappar. Kring millennieskiftet övergick de flesta proffsfotografer till att jobba med digitalkameror, något som snart följdes av att varenda kotte skulle skaffa en digital pocketkamera.

Full fart mot bubblan

Möjligheterna verkade så stora att många inte kunde ha bråttom nog att utforska affärsmöjligheterna. Vi minns IT-bubblan som kulminerade 1999–2000. Vi kommer ihåg
hur mycket debatt och rädsla det var kring det så kallade Y2K-problemet, det vill säga att datasystemen hos företag och myndigheter skulle kollapsa vid millennieskiftet. Näthandeln dök upp för att stanna, även om en del projekt havererade som till exempel boo.com.

Låt oss stanna upp ett ögonblick och betänka, som Tage Danielssons berättarröst sa i Karl-Bertil Jonssons julafton. Om vi ser millennieskiftet ur arkivet Centrum för Näringslivs-historias perspektiv, så ser det hittills ut så här. Åren kring år 2000 håller på att bli ett informationshål, ett brott i kontinuiteten. Centrum för Näringslivshistoria (CfN) förvaltar alltmer arkivmaterial i pappersform från 1990-talet även om det ibland är inkomplett och kanske lite ologiskt bevarat. Men mot slutet av 1990-talet ebbar pappersarkiven ut.

Med tanke på att det bara är omkring 15 år sedan är det kanske inte så konstigt, handlingarna är väl kvar hos företagen? Så är det nog ofta, men det beror förstås också på den digitala revolutionen. Kring millennieskiftet ersattes många personaltidningar och cirkulär med intranät och e-postlistor. CfN har de senaste tre åren i större skala fyllt på vårt digitala arkiv med en mix av:
» digitaliseringar av mycket äldre foton, dokument och filmer
» diverse presentationsmaterial och äldre backuper på cd- och dvd-skivor från åren kring millennieskiftet
» kontorsfiler och databaser hämtade direkt från företags interna IT-miljö, oftast från perioden 2002 – 2012.

Det låter ju som att vi har arkiverat även åren kring millennieskiftet, men egentligen är cd- och dvd-skivorna ganska få. Det räcker med att jämföra det arkivmaterial som finns bevarat på papper från 70- och 80-talen med den lilla rännil med gamla powerpointfiler, pdf:er och reklamfoton som ofta finns från år 2000. Det är stor risk att det kommer att bli en kronologisk lucka i arkivet, och det beror inte bara på att företagen inte har levererat tillräckligt med arkivmaterial till CfN. I många fall är viktiga dokument nog helt enkelt borta. Varför då, frågar vi oss, med nutidens fokus på IT-säkerhet på backuper.

Kring millennieskiftet låg fokus snarare på att snabbt ta till sig alla de nya möjligheter som IT-utvecklingen gav för att utveckla nya produkter och tjänster, snarare än att förvalta det gamla. Det var ju en fortsättning på en trend vi sett ända sedan 1980-talets slut, att göra rent hus med historien och hela tiden gå vidare mot nya mål. I synnerhet inom näringslivet gällde det liksom alltid att vara först, effektivast och smartast. Inom de verksamheter där man allra mest jobbade med IT-system, webbplatser och digitala dokument fanns inte långsiktigt bevarande på agendan. Det fick räcka med att göra backuper på cd-skivor som lades i ett skåp, och bandstationer som skrev över gamla band.

I bildskärmens papperskorg!

Där hamnade det gamla intranätet, äldre kontorsfiler och de första årens e-post. Självklart är det skillnad mellan stora resursstarka koncerner och små verkstäder, källarfirmor och handelsföretag när det gäller ambitionerna. Vissa företag som Ericsson satte tidigt upp egna dokumenthanteringssystem för att hålla nödvändig koll på kundrelationer, teknisk och ekonomisk dokumentation över tiden. Risken är också att det som blir kvar är reklam och extern information ochtunga databaser, medan allt däremellan som exempelvis intern projektdokumentation, genuina bilder från verksamheten och informativa e-mail har slängts bort.

Numera har vi en ganska bra möjlighet att arkivera digitalt eftersom dataprogram och system är mycket bättre på att utbyta information. Man kan plocka ut texter vars innehåll bevaras även om programmet de skrevs i försvann för många år sedan. I dag har vi också standardiserade filformat för långtidsarkivering. Det ser så otroligt mycket bättre ut än vad det gjorde år 2000, men därför är det desto viktigare att uppmärksamma det här gapet mellan tiden då det mesta skrevs eller skrevs ut och bevarades på papper, och vår nutid då vi är bättre på att ta hand om vårt digitala arv.

Det är dags att göra en tydlig och ljudlig appell till våra medlemsföretag och alla som läser detta: Har ni koll på det ni gjorde år 2000? Vill ni att er historia från 1995 till 2005 skall bli blank och begränsas till vad arkivarierna hittar på Veckans affärers artikelarkiv på webben? Nej, självklart inte, men leta då i stället upp gamla cd-skivor och gömda mappar. Där finns material där som kommer till glädje i framtiden! Intresset kommer inte att minska. Tvärtom!

Författare: Anders Gidlöf

Ur Företagshistoria 2013:1

 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *