Mjölkpropaganda

Mjölk har alltid ansetts som stärkande för barn och sjuka. I ystad form har den genom alla tider varit ett livsviktigt livsmedel som har förhindrat undernäring, särskilt vintertid.

Det var dock när mejeriernas lobbyorganisation, föreningen Mjölkpropagandan, bildades 1923 som budskapet om mjölken som hälsokostprodukt verkligen började trummas in i det svenska folkets medvetande. Föreningen ordnade informationsträffar, föredrag, filmvisningar, mjölkdagar och mjölkveckor.

På bilden syns några barn under Mjölkpropagandans Mjölkvecka i Nyköping i maj 1950. Barnen, och deras föräldrar, var självklara målgrupper för Mjölkpropagandans förkunnelser, och flera av kampanjerna fick stor genomslagskraft.

Ur: Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen/ Företagsminnen 2012:2.

Bild och text: Margarita Feldman och Edward Blom.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *