Munkfors Bruk

År 1670 grundades ett järnbruk vid Klarälvens forsar i Munkfors och 1829 köptes bruket av Uddeholmsbolaget.

Den mest berömde ledaren för järnverket i Munkfors var Johan Fredrik Lundin. Han kom från Västergötland där han hade växt upp under fattiga förhållanden. 16 år gammal fick han 1842 anställning som bokhållare inom Uddeholmskoncernen. Han lyckades spara en del av lönen så att han kunde utbilda sig till ingenjör vid Teknologiska Institutet i Stockholm. Därefter fick han snabbt mycket ansvarsfulla uppgifter inom Uddeholm.

År 1856 blev Johan Fredrik Lundin förvaltare på Munkfors. Han kom där att utveckla en sågspånsugn som kunde nyttiggöra sågspånen från sågverket för att värma de ugnar som användes för framställning av stål, tegel och kalk.

Under andra halvan av 1800-talet inträffade den mest genomgripande förändringen av järnhanteringen i världen sedan medeltiden. Genom götstålsprocesserna omvandlades stålframställningen från hantverk till storindustri. En av dessa nya stålframställningsmetoder var martinmetoden. Den gjorde det möjligt att använda skrot i stålframställningen.

Johan Fredrik Lundin gjorde en internationell pionjärinsats för att utveckla martinmetoden i Munkfors. Han blev först i världen med en lyckad provsmältning 1864. Lundin avled endast 42 år gammal 1868 men senare samma år kunde den första kontinuerliga martinsmältningen i landet inledas i Munkfors.

Ett annat stort namn i brukshistorien är Gustaf Jansson. Han var anställd vid ett valsverk i Worcester, Massachusetts, 1876–1880 och förvärvade där grundliga erfarenheter i järnbruksdrift. Jansson blev verkmästare och chef för metallurgiska avdelningen i Munkfors 1880 och var 1884–1930 brukets överingenjör och förvaltare. Han fick stor betydelse för martinprocessens utveckling och för den metod att kallvalsa stål som startade 1886 och som gjorde Munkfors världsberömt.

I dag bedriver Uddeholm Strip Steel kallvalsning av bandstål i Munkfors. Här finns också Europas enda bevarade martinverk som drevs 1877–1941.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *