När Åhléns City invigdes

Byggnaden som varuhuset Åhléns City i Stockholm huserar i invigdes under pompa och ståt den 9 september 1964. Varuhuset, med adress Klarabergsgatan 50, upptar ett helt kvarter vid Sergels torg och är än i dag Åhléns största enskilda varuhus.

Men exakt ett år före invigningen, den 9 september 1963, hade ett annat event ägt rum på samma plats. I samband med grundläggningsarbetet murades nämligen en kopparkista in i husgrunden. Kistan innehöll 50 noga utvalda produkter som representerade tidsandan och de varor som gick att köpa på varuhuset. Vid urvalet hade man tagit särskild hänsyn till att både material och formgivning skulle vara typiska för tiden. Dessutom lade man i ett antal mynt i olika valörer i kistan. Syftet med initiativet var att ge ”kommande släktled bättre kännedom om levnadsförhållandena i våra dagars Sverige”.

Samtliga 50 produkter som ingick i tidskapseln. Foto: Scanpix.

Kopparkistan muras in i fundamentet till Åhléns City. Längst till vänster stadsantikvarie Tord Nordberg och till höger om honom Gösta Åhlén, vd för Åhléns. Foto: Åhléns/Axel Johnson AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Åhlén & Holms vd Gösta Åhlén och Stockholms stadsantikvarie Tord Nordberg, som även var chef för Stockholms stadsmuseum, förrättade den ceremoniella inmurningen.

Byggnaden i rött och vitt tegel som ritades av Backström & Reinius Arkitekter står fortfarande stabil i huvudstadens centrum och frågan är om, och i så fall när, kommande släktled kommer att få ta del av denna tidskapsel. Men då listan på innehållet finns bevarad kan vi i alla fall se vad som gömmer sig där nere i betongfundamentet.

Publik anstormning, invigningsdagen den 9 september 1964. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Ur Företagshistoria 2021:4

Författare: Sara Johansson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *