När började man göra reklamaffischer?

Reklam har funnits långt tillbaka i tiden. Egypterna gjorde affischer av papyrus, och i Pompeji salufördes olika tjänster direkt på väggarna, exempelvis Eupemus stecus e fundo et rota: Eupemus säljer gödsel och en drejskiva. Andra sätt att marknadsföra sig på var att använda symboler för att upplysa om sin verksamhet. En skomakare kunde till exempel ha en skylt föreställande en sko utanför sin verkstad. I och med tryckfrihetsförordningen i Sverige 1766 dyker de första tidningsannonserna upp. De första tidningsannonserna var mest information om producenten och produkten. När Sofia Gumaelius 1877 öppnade sin annonsbyrå i Stockholm utvecklades annonserna ytterligare, nu började det göras moderna annonser med visuella inslag och sloganer.

I Sverige börjar konstnärliga affischer gjorda av kända konstnärer att användas. År 1892 beställer Stora Bryggeriet i Stockholm ett antal reklamaffischer, en av dessa affischer ritas av Albert Engström. Annonseringen i Sverige ökar i och med industrialismen som gör det möjligt att framställa produkter i en allt högre takt varvid konkurrensen om konsumenterna hårdnar. De konstnärliga affischerna med fina detaljer överges ganska snabbt för att ge utrymme för mer iögonfallande affischer med kraftiga färger och enklare linjer. Genombrottet för den svenska moderna affischkonsten kommer 1913 när Lydia Skottberg vinner Svenska dagbladets affischtävling.

Ur Företagshistoria 2015:3.

Författare: Jenny Stendahl

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *