”När dom gjorde PUB:en fula”

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:7 (årgång 1).

Söndagen den 25 september skall länge minnas i NK:s annaler, ty då vanns den första och räddande segern i den årliga kampen mot Paul U. Bergströms varuhus. Spänningen var i år nästan olidlig inom de båda lägren, då det för PUB gällde att för tredje och sista gången erövra det uppställda vandringspriset och för NK att förhindra något sådant. Och att även det allmänna intresset för tävlingen var stort kan man förstå då enbart inom NK försålts över 400 biljetter, mot etthundra föregående år.

Redan en timme före tävlingens början infunno sig de första åskådarna och läkta­ren fylldes snart till nära sista plats. Bland åskådarna märktes bl. a. General­konsuln, dir. Ernmark och Heyman, her­rar Stein, Hedelius, Möller, Ewerton, Delang m. fl. kända och populära NK-medlemmar. Ett djupt intryck gjorde det på referenten att även finna den gamle idrottshataren Gramer på läktarens sadel­plats. Kanhända går det att notera en sinnesförändring. Tyvärr saknades näs­tan mangrant NK:s många disponenter. Enligt förljudande lära de visserligen ge­nom att köpa över 28 biljetter ha visat sitt intresse för arrangörernas – Pub:is­ternas – ekonomi men på tävlingsdagen kunde endast tre av dem upptäckas i åskå­darmassorna.

I NK :s omklädningsrum var stämnin­gen före matchen lugn och allvarlig. Var­je man kände sitt ansvar och lovade att göra sitt allra bästa, så att ej NK eller deras avhållne ordförande Dir. Ernmark på nytt skulle behöva uppleva ett neder­lags besvikelser.

Löpning 100 meter

inledde tävlingarnas långa rad och på startlinjen stodo som representanter för NK herr Branting, Appell och Almgren. Starten blev mycket ojämn. Naess och Branting tjuvstartade grovt, men då star­tern icke återkallade de felande hade de övriga endast att följa med, sedan de re­dan förlorat 2 à 3 meter. Vid 80 meter innehade Branting klar ledning med 1 ¼ meter men i finishen blev han slagen med en handsbredd. Tiderna c:a 3 tiondelar för bra.

Poäng: NK 10, PUB 11.

Kulstötning

blev nästa gren på programmet. Den är sedan gammalt PUB:s starkaste och så blev förhållandet även i år. Almgren bäst från NK.

Vid denna tidpunkt lät PUB-klacken höra av sig, men tystnade sedan undan för undan, allt efter som vår egen hejar­klack tilltog i styrka.

Poäng: NK 7, PUB 14. Sammanlagt 17-25.

T.v. Kalle Kulas (han säljer Kompanirullan) i luften iklädd i overrall. Observera Thorslund. Ytterst till höger: Tre intresserade åskådare, till höger disponent Paul U Bergström, PUB:s grundare. Bild ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:1 (årgång 1) hos Centrum för Näringslivshistoria.

Höjdhopp

gav det något oväntade resultatet att våra mannar belade alla de tre första platserna och poängen blev alltså  NK. 15, PUB. 5. Sammanlagt 32-30. I och med denna gren tog NK. poäng­ledningen och behöll den sedan hela mat­chen igenom.

Löpning 400 meter

Branting löpte sitt eget lopp och nådde den överdådiga tiden 50,6. Bergström och Rosenblad gingo ut för hårt i början, men nådde ändå förhållandevis goda tider på den tunga banan.

NK 10, PUB. 11 Sammanlagt 42 – 41.

60 meter, damer

Till omväxling var damernas mycket populära 60-meterslopp inlagt här, vilket från båda håll motsågs med stor förvän­tan. Manager Appell gick omkring och såg ut som tvärsäkerheten själv. Första loppet gick fint, men det visade sig att varken måldomare eller tidtagare hade hu­vudena klara, varför häftig diskussion uppstod angående placeringen efter Karin Wictorin, vilken överlägset vunnit loppet med 3-4 meter. Då någon klarhet ej stod att vinna, beslöts att omlöpning skul­le äga rum. Wictorin visade ånyo sin klass genom att åter överlägset vinna med Gunda Persson på andra plats och Alice Lindqvist som femma. Karins tid var lik­värdig med de bästa kvinnliga löpares hittills uppnådda resultat. Bra gjort Ka­rin! I detta sammanhang torde det böra nämnas att under tre månaders tid våra damer tre gånger i veckan varit uppe kloc­kan 7 fm. på Östermalms idrottsplats för att träna och säkra segern åt NK och kam­raterna. Det är sannerligen en prestation värd all aktning. Läktarjublet efter NK:s andra seger ville heller aldrig taga slut.

Poäng: NK 13, PUB 8. Sammanlagt 55 – 49.

Längdhopp

NK-trion visade en jämnhet och klass, som sku11e ha renderat dem plats på vil­ken tävling som helst, eller vad säges om följande resultat: Nilsson 6.67, Karlsson 6.59, Appell 6.48. PUB-ens Naess vann överlägset tävlingen med 6.88. Fjärde mans resultat 6.48 var lika med tidigare matchers bästa segerresultat. Bra mar­scherat! Magnussons glädje vid varje lyc­kat NI<>hopp tillkännagavs genom ett ill­vrål, som så när skrämde livet ur både funktionärer och läktarpublik.

Poäng: NK 12, PUB 9. Sammanlagt 67-58.

Diskuskastning

Denna tävlan blev synnerligen jämn. Dock kanske man kunnat vänta sig ett nå­got bättre resultat av Folke Jansson.
Poäng: NK 11, PUB 10. Samman­lagt 78 – 68.

100 meter oldboys

Dompen stod i särklass och vann på 11 sek jämnt. Folke Jansson säkrade an­dra p1,1ts i finishen med Eriksson, ilbud, på fjärde. plats.

Poäng: NK 14, PUB 7 Sammanlagt 92-75.

3-stegshopp

Denna gren gav väntat resultat och mest glädjande för NK. var Ehn’s fjär­deplacering.
Poäng NK 14, PUB 7. Sammanlagt 106 – 82.

4×100 stafett

Så vidtogo förberedelserna för 4X100 under stor spänning från såväl publikens dyrbara Burberry-pokalen, och våra poj­kar i synnerhet gått in för att vinna den­na tävling. För N K. startade i följande ordning Nilsson, Almgren, Appe11 och Branting och för PUB. Andersson, Lars­son, Naess och Jansson. Dompen tillkäm­pade sig redan på första sträckan en led­ning med ett par meter, vilket försprång fördubblades i en flott växling med Alm­gren. Almgren drog ytterligare något från Larsson, då det gällde att lämna stör­sta möjliga försprång till Appell, som ju hade att kämpa mot PUB :s bäste man Naess. Denne hade utlovat nedslaktning av Appell på minst 10 meter, men lyckades inte taga upp mer än högst en meter, varefter Branting i ensamhet sprängde fram emot målsnöret. Tiden 44,9 är ,fin­fin på banan med dess tvära kurvor. I andra heatet slog NK:s andra lag PUB:s dito överlägset.

Poäng: NK 10, PUB 8. Samman­lagt 116 – 90.

Spjutkastning

Såg Kristensson, PUB., som vinnare, kan­ske mest beroende på att Almgren ej släpp­te på för fullt från början. Han hade före tävlingen flera kast på över 45 me­ter.

Poäng: NK 9, PUB 12. Sammanlagt 125 – 102.

Löpning 1,500 meter

Denna tävlingens sista gren såg på startlinjen för NK. Bergström, Rosen­blad, och Branting, denne senare endast för att söka rädda 3:e plats åt NK., upplåtande åt Rosenblad och Bergström att göra upp om för-ta och andra place­ring. Loppet gick mestadels under Berg­ströms ledning, vilken dock ej kunde be­svara Rosenblads kraftiga spurt. Bran­tings taktiska maskning vid Bergströms ryck är värd att notera, då därigenom de bästa NK.-pojkarna komma ifrån c:a 30-40 meter innan PUB.-pojkarna, som hela tiden lågo i hälarna på Branting, märkte något.

Poäng: NK 15, PUB 6. Samman­lagt 140-108.

Poängsumman 140 överskrider PUB:s högsta resultat i föregående tävlingar med 1 poäng.

Bästa man på plan blev 0. Nilsson med 26,6 poäng, tätt följd i hälarna av K. Karlsson med 25 poäng.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:7 (årgång 1).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *