När NK i Stockholm första gången telefonerade till NK i Paris

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:3 (årgång 2).

En historisk händelse.

Den 24 mars hade NK sitt första telefonsamtal med sitt eget inköpshus i Paris och kunde kontrollera att dagens mode hos NK i Stockholm också var dagens mode i Pa­ris.

Samtalet var det första som en svensk firma haft med den stora modecentralen Paris och alltså en historisk händelse icke bara för NK. Det för­tjänar för övrigt att noteras, att samtalet kom inom 4 mi­nuter efter del beställts och hördes lika tydligt som om man telefonerat inom N.K. Och del gjorde man ju fak­tiskt, fastän man rörde sig över en halv kontinent. Bil­derna här bredvid visa huru det såg ut vid telefontrådar­nas båda ändpukter.

Från. vänster till höger: fru Hamilton, direktör Sachs, disponent Jakobsson och fröken Wadstrand. Bild ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:3 (årgång 2) hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *