När tjänstemonopolet krossades

När tjänstemonopolet krossades

Sverige har genomfört ett stort antal politiska reformer under senare decennier som har ökat utrymmet för entreprenörskap inom olika delar av tjänstesektorn. Denna process inleddes i början av 1980-talet när några entreprenörer utmanade de offentliga monopolen.

Jan Stenbeck startade ett modernt mobiltelefonnät 1982. Året efter grundades daghemsföretaget Pysslingen och Joakim Santesson startade CityAkuten. Bror Anders Månsson utmanade 1991 Posten genom företaget CityMail.

Större reformer

1984 ”Lex Pysslingen” införs som innebär att vinstdrivna daghem inte kan få statsbidrag.
1988 Avreglering inleds av järnvägstrafiken.
1990 Taxinäringen avregleras.
1991 ”Lex Pysslingen” avskaffas. Friskolereform.
1992 Förbudet mot privat arbetsförmedling avskaffas. Reklamfinansierad radio och TV blir tillåten. Inrikesflyget avregleras.
1993 Liberalare telelagstiftning. Funktionshindrade får rätt att välja assistansservice och annan hjälp från enskilda alternativ.
1994 Chalmers i Göteborg och Högskolan i Jönköping omvandlas från statliga högskolor till självständiga stiftelser.
1999 Avreglering inleds för långväga busstrafik.
2004 Sotningsmonopolet avskaffas
2006 ”Stopplagen” införs som försvårar för landstingen att överlåta driften av sjukhus till privata aktörer.
2007 ”Stopplagen” avskaffas. Avdrag för hushållstjänster införs.
2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård- och omsorgssektorn.
2009 Apoteksmonopolet avskaffas.
2009 Barnomsorgspeng införs.
2011 Det blir obligatoriskt för landstingen att tillämpa valfrihetssystem inom primärvården.
2011 Bilbesiktningsmonopolet avskaffas.
2011 Tågavregleringen, som beslutades 2009, är nu fullt genomförd.

Nya mönster

Många av det traditionella industrisamhällets mönster har under senare år brutits upp. Under de senaste årtiondena har andra former för arbete än fast anställning blivit vanligare. Arbetsplats och arbetstid är, bland annat tack vare IT-lösningar, inte längre lika absoluta begrepp som i industrisamhället. Många av industrisamhällets välkända gränser – mellan nationer, mellan branscher, mellan företagen och deras omvärld, mellan varor och tjänster, mellan arbetare och tjänstemän, mellan arbete och kapital, mellan arbete och fritid – luckras upp.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *