Nils Bohlin

Nils Bohlin är flygingenjören som bidrog till att göra biltillverkaren Volvo världsledande på säkerhet. Hans trepunktsbilbälte uppskattas ha räddat mer än en miljon liv.

Nils Ivar Bohlin, född den 17 juli 1920 i Härnösand och utbildad flygingenjör, inledde sin yrkesbana på Saabs flygavdelning. Där kom han att arbeta med utvecklingen av katapultstolar. I slutet av 1950-talet rekryterades Nils Bohlin till konkurrenten Volvo.

Inga bilbälten i bilarna

Vid den här tiden var bilsäkerhet ännu inte en prioriterad fråga. De flesta bilar saknadesäkerhetsbälten och i de få fall bälten fanns var det enbart tvåpunktsbälten som vid krockar i hög fart kunde orsaka både bilförare och passagerare stor skada.

Bristande trafiksäkerhet

Fram till 1955 ökade antalet trafikdödade i Sverige faktiskt snabbare än antalet bilar som rullade på vägarna. Den bristande trafiksäkerheten väckte vetenskapens intresse. En undersökning om olyckstillbud som energibolaget Vattenfall gjorde bland sina anställda visade att trafikolyckor var mycket vanliga.

Vattenfall tog initiativ till forskning på området och Bengt Odelgard, Per-Olof Weman, båda ingenjörer på Vattenfall, och överläkaren Stig Lindgren tog så småningom fram ”Säkerhetsbälte typ Vattenfall”.

Men Stig Lindgren tyckte att forskarlagets arbete förtjänade större uppmärksamhet. 1957 kontaktade han därför Volvo-chefen Gunnar Engellau. Tidpunkten kunde i varit bättre. Volvo stod vid tiden inför en exportsatsning i USA, företagets dittills största, och behövde profilera sig för att sticka ut ur mängden.

Uppdrag att ta fram nytt bilbälte

Gunnar Engellau nappade på Stig Lindgrens bilbältesidé och gav den nya medarbetaren Nils Bohlin i uppdrag att utveckla ett alternativ till tvåpunktsbältet.

Utgångspunkten för Nils Bohlins arbete blev det trepunktsbälte som amerikanerna Roger W. Griswold och Hugh De Haven uppfunnit och fått patenterat 1951. Det bälte som Nils Bohlin utvecklade var mycket säkrare än de gamla tvåpunktsbältena eftersom även överkroppen nu hölls fast i händelse av en snabb inbromsning eller krock.

Volvo prisas för trafiksäkerhet

Nils Bohlins trepunktsbälte patenterades 1958 och ett år senare började de monteras i Volvos bilar. Först med att få bilbälte i framsätet som standard var modellerna Amazon och PV544. Trepunktsbältet var en starkt bidragande orsak till att inte minst Volvo Amazon kom att betraktas som en av världens säkraste bilar. Volvo vann sitt första säkerhetspris 1962 och sedan förknippas bilmärket med hög trafiksäkerhet.

1986 lag på bilbälte i baksätet

Trepunktsbältet har fortsatt att utvecklas sedan 1959, men den ursprungliga designen förblir Nils Bohlins. Säkerhetsbälte i framsätet på bilar är obligatoriskt sedan 1969 och sedan 1975 är det dessutom lag på att bilförare och passagerare måste använda det. Först 1986 blev det lag på att använda säkerhetsbälte även i baksätet.

Prisas för trepunktsbältet

Nils Bohlins trepunktsbälte utsågs 1985 av den västtyska patentmyndigheten till en av de åtta uppfinningar som varit till störst nytta för allmänheten. År 1995 belönade Nils Bohlin med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för utvecklingen av trepunktsbältet.

I samband med att Nils Bohlin gick bort den 26 september 2002, 82 år gammal, uppskattade Volvo att bilbältet hade sparat mer än en miljon liv under de fyra decennier det använts.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *