Nils Ericson

År 1811 blev bröderna Nils och John Ericsson elever vid Göta kanals ritkontor, 9 respektive 8 år gamla.

John Ericsson blev en berömd uppfinnare av bland annat propellern, huvudsakligen verksam i England och USA. Nils (som vid adlandet 1854 tog bort ett ”s” i efternamnet) kom att ägna sitt liv åt kanal- och järnvägsbygge.

Nils Ericson (1802-1870) var kvar vid Göta kanalbolaget till 1830 och blev sedan mekanikus (överingenjör/direktör) vid Trollhätte slussverk. Han ledde utbyggnaden av slussleden i Trollhättan och kom även att ansvara för kanaler och slussar bland annat i Säffle, Karlstad och Stockholm samt Finlands stora kanalbygge, Saima kanal. Ericson var en lysande projekterare, organisatör och arbetsledare som oftast lyckades genomföra sina projekt på kortare tid och till lägre kostnader än vad som ursprungligen hade beräknats.

Rädd för revolution

Ericson var länge mycket tveksam till järnvägsbyggande. Han var kanalernas man och han ville inte se att landet omvandlades från jordbruks- till industriland. Han hade yttrat: ”Om Sverige fick järnväg skulle landet snart bli industrialiserat, ett proletariat skulle växa fram, vilket skulle innebära risk för revolution. Järnvägar passar inte Sverige!”

Men han övertalades av kungen (adelskapet var väl ett av argumenten) att 1855 bli chef för det statliga järnvägsbyggandet. Ericson fick här mer vittgående befogenheter att påverka den svenska ekonomiska geografin än vad någon annan person i Sverige har haft.

Nordamerika var förebilden

Det har sagts om det svenska järnvägsnätet att det tycks vara konstruerat av en person med ”panisk skräck för vattenleder och städer”. Längs kusterna och de stora sjöarna fanns fungerande ångbåtstrafik som Ericson inte ville att järnvägarna skulle konkurrera med. Genom att bygga järnvägen genom glesbefolkade trakter och undvika större städer skulle ny mark öppnas för jordbruk. Förebilden var järnvägarna i Nordamerika som länkade samman präriens slätter med de stora städerna.

Ericson ledde järnvägsbyggandet till 1862 då han avgick på egen begäran. Därefter hade han tänkt sig att med ålderns rätt dra sig tillbaka. Men den gamle kanalbyggaren fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till, nämligen att, tillsammans med sonen Werner, få leda byggandet av Dalslands kanal. Där konstruerade Ericson bland annat den berömda akvedukten i Håverud 1868.

Nils Ericson
Nils Ericson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *