Nils Erik Wirsäll införde ICA-modellen

Nils-Erik Wirsäll (1916–2008) var verksam inom ICA och han har kallats ICA-rörelsens chefsideolog. Han var med och införde ICA-modellen som ger duktiga butiksmedarbetare möjligheten att etablera sig som egna företagare.

Nils-Erik Wirsäll (1916–2008) var verksam inom ICA från 1937 till 1984 och han har kallats ICA-rörelsens chefsideolog. Han har bland annat sagt: ”Jag är själv uppvuxen i ett köpmannahem och det har nog påverkat min syn på handeln. Tidigt lärde jag känna det frihetsälskande släkte som handlarna utgör.”

Fick anställning i Hakonbolaget

Wirsäll föddes i Nås i Dalarna. Efter civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1937 anställdes han i Hakonbolaget, en av de fyra inköpscentraler som grundade ICA.

Wirsäll blev vice vd i Hakonbolaget 1963 och i ICA 1971. Han var vd i ICA 1972–1978 och kvarstod därefter i ICA-styrelsen i ytterligare sex år. År 1970 hade han fått i uppdrag att leda en utredning om ICA:s framtida organisation och finansiella konstruktion. Som ICA-chef fick han sedan ansvaret för att genomföra den omorganisation som utredningen hade föreslagit.

Stämma, Hakonbolaget, Wirsäll talar, Karlstad, 1947. Bildkälla: ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tog beslut om ICA-modellen

Den nya organisation som beslutades på stämman i Stockholm 1972 innebar att ICA nu blev en sammanhållen koncern. Samtidigt fattades beslut om ICA-avtalet som utgör grundbulten i den moderna ICA-modellen. Bakgrunden var att den växande storleken på butikerna och den centraliserade tilldelningen av butikslägen gjorde det allt svårare för unga personer att bli egna handlare.

ICA-avtalet är ett unikt sätt att bevara ICA-idén genom att ge duktiga butiksmedarbetare möjligheten att med liten ekonomisk insats och risk etablera sig som egna företagare. Successivt kan en driftig person sedan gå vidare och bli handlare i större butiker eller ta över flera ICA-butiker.

Ur ICA:s perspektiv innebär modellen att koncernen behåller inflytandet över butiksstrukturen och butiksnätsplaneringen samt att ICA får den mest lämpade handlaren till varje butik, inte den som har mest pengar.

Möte, Hakonbolagets direktion, Västerås 1954-57. Direktionen sammanträder i gamla Hakonshus. Från vänster Arne Lundgren, inköpschef, Oscar Kihlgren, köpman och styrelseordförande, Stig Svensson, vd, Nils-Erik Wirsäll, organisationschef, och Carl-Hakon Swenson, vice vd. Bildkälla: ICA AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Byggde broar till den akademiska världen

Nils-Erik Wirsäll gjorde också viktiga insatser för att bryta det ömsesidiga misstroende som länge fanns mellan handelns folk och den akademiska världen. Wirsäll medverkade till grundandet av Fonden för Handels- och Distributionsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm 1978 (sedermera Center for Consumer Marketing’s, CCM). Nils-Erik Wirsäll var en flitig författare som bland annat utgav flera böcker om bakgrunden till ICA-idén, den sista boken 2007.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *