NK: 10 budord 1937

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:6 (årgång 11)

Ur en engelsk kollega, ”The Harrodian Gazette”, Harrods personaltidning, ha vi hämtat följande tio budord, som vi finna mer än väl värda att delgivas Rullans läsekrets. De äro f. ö. så allmängiltiga att de kunna ge icke endast försäljarna utan snart sagt samtliga av oss en del att tänka på.

1. Var lojal. Vad glädje har en firma av en anställd, som är illojal mot sin chef eller företa, get? Lojalitet är inte bara att alltid, även på fritiden, tala väl om sin firma, det är även och kanske framför allt att alltid vinnlägga sig om att göra sitt bästa.
2. Var kunnig. Utan varukännedom kunna vi ej sälja varorna, ty endast om vi besitta en ingå, ende kännedom om den vara vi sälja, inge vi förtroende. Kom också ihåg att varukännedomen måste utvecklas, tv vad vi behövde veta förra året, räcker inte till i år. Därför måste vi oavbrutet fördjupa den.
3. Var glad. Detta betyder givetvis icke att Ni skall lägga er till med en ansträngd glättighet, såsom man ibland kan se skrämmande bevis på. Spontan vänlighet, ett drag av humor, ett optimistiskt utseende och ett leende bidraga där, emot till en god försäljning.
4. Var säker. Detta är inte lätt, om Ni inte verkligen vet vad Ni talar om eller om Ni inte är verkligt intresserad av Ert arbete. Lättast för, värvar man nog säkerhet i uppträdandet genom en förening av första och andra punkterna, genom lojalitet – och därmed följande önskan att göra sitt bästa – samt genom varukännedom.
Ett säkert uppträdande är utan tvivel av stor betydelse, ty litar man på sina kunskaper och sin egen förmåga att uträtta vad man har för handen, har man inte bara en god hjälp vid för, säljningen utan vinner också självförtroende.
5. Var tjänande. Tänk inte bara på den egna vinningen! Kom ihåg, att försäljning ända från första början är betjäning och att den som för, tjänar mest är den som betjänar bäst.
Var taktfull. Hur ofta ha vi hört det? Och ändå äro vi ibland så rent otroligt taktlösa. Om vi bara verkligt intressera oss för kunderna, ut, veckla vi nog vår inneboende smidighet, så att vi bli taktfulla. Vi kunna då bättre föreställa oss en kunds känslor och känna därigenom instinktivt hur hon skall reagera för vårt uppträdande och våra yttranden.
7. Var energisk. Detta är tillämpligt på varje slag av arbete och behöver knappast utläggas här. Med lättja har aldrig någon kommit någonstans – åtminstone inte till något eftersträvansvärt mål. Det är lika viktigt att vara själsligt energisk som att uträtta en mängd arbete med händer och fötter eller se ut som om man är ivrigt sysselsatt.
8. Var ihärdig. Tänk på fabeln om sköldpaddan och haren, den säger en hel del. De flesta av oss ha säkert sett hur en löpare, som var bra i starten, sedan fallit ifrån. Vi ha också sett tävlande, vilka inte såga ut att ha några särskilda förutsättningar, genom seghet och genom att inte slappna till ett ögonblick, med andra ord genom ihärdighet, uppnå en topplacering.
9. Var modig. I detta sammanhang menas när, mast att vi behöva mera mod för att våga skilja oss från mängden. Det finns för många ja, sägare inom försäljningsbranschen, personer som tro de göra ett fördelaktigt intryck genom att passivt hålla med var och en som står högre än de själva. Det finns alltför många människor med idéer men utan mod att framlägga dem, med initiativ men utan mod att använda sig av det.
10. Var positiv. Det finns alltför många människor, som acceptera saker och ting sådana de äro, som inte ha någon längtan efter utveckling, efter att göra framsteg, efter att varje dag bli en smula kunnigare än föregående dag. Det finns alltför många som komma med negativ kritik. Vore deras kritik däremot positiv, vilka nyttiga medhjälpare skulle de då inte vara! I hela världshistorien ha alltid de framstående män och kvinnor, vilkas namn skilja sig från den stora massan, varit positiva.
Kanske anser Ni, att den som kan uppfylla alla dessa budord måste vara en enastående människa. Men om Ni tänker närmare efter är det ingen av dessa egenskaper som är omöjlig att förvärva. Och ha vi dessa egenskaper i aldrig så liten utsträckning i dag, kunna vi göra en hel del av dem genom att utveckla dem mer och mer för varje dag som kommer.
Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:6 (årgång 11)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *