NK: Årets Lucia-fest på Årstaklubben

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:12 (årgång 12).

Fredagen den 2 dec. ägde språkkur­sernas traditionella julfest rum – i tra­ditionell stil frånsett lokalen. Skansen ha­de nämligen i år ut­bytts mot Årstas festlokal och som denna är både mind­re och intimare än Nyloftet, var det denna gång egentli­gen endast språk­kursernas elever och en del av dessas kamrater, som delto­go i festen.

Lucia var i år frö­ken Margit Lönn­dahl från Debiterin­gen. Hon var inte endast en förtjusan­de söt Lucia utan visade sig även som en duktig och medryckande recitatris. Hennes sätt att framföra de verser, som kommit på hennes lott i kvällens Lucia-spel var alldeles utmärkt nyanserat och vackert. Lucias tärnor skämdes icke heller för sig, varken i fråga om utseende eller röst men så duktiga som den manliga kören voro flickorna ändå inte. Det är rent ay imponerande att konsta­tera, vilka framsteg herrarna gjort på bara ett år och man hoppas med skäl på att få höra dem snart igen – och ofta! (Första tillfället blir f. ö. på julafton i Ljus­gården!) Dirigenten, herr Eriksson, likaväl som körmed­lemmarna äro värda en eloge. Och det är också de pojkar under ledning av unge herr Kjell från Engelska Herr­skrädderiet, som utförde kvällens dansmusik. Det var takt och kläm över den, precis som det skall vara på en bra dansorkester, och inga långa pauser. Så det säger sig- själv, att glädjen var stor.

Med andra ord – en strålande avslutning på det gångna läsåret!

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *