NK: Bågskytte

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:9 (årgång 3).

NK:s och Svenska Dagbladets lyckade reklamkampanj för denna gamla engelska sportgren.

NK och Svenska Dagbladet ha hjälpt varandra alt göra elen gamla bågskjutnings­sporten populär här i landet. Trots att det existerar en bågskjutningsklubb i Stock­holm sedan snart ett år, har denna gjort så litet väsen av sig att mycket fa kände till densamma. De träningskvällar, som NK och Svenska Dagbladet ordnade två gång­er i veckan under augusti månad, har emellertid skaffat bågskjutningssporten minst ett par hundratal nya anhängare. Träningskvällarna avslutades med en stor tävling ute vid Haga, till vilken icke mindre än 97 bågskyttar hade anmält sig. Den stora tävlingen leddes av den kände idrottsentusiasten kapten Killander, vilken också förrättade prisutdelningen. Ett 40- tal hederspris hade skänkts av diverse in­stitutioner och privatpersoner.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *