NK: Den 1 maj vid Haga

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:6 (årgång 11).

Traditionsenligt samlades mängder av NK-ister den 1 maj vid Haga för att hälsa sommaren välkommen, inmundiga en kaffe, tår och spankulera omkring i den morgonfriska parken. De flesta sektioner vore representerade och även om varje grupp bildade en sluten enhet, vore dock Koppartälten en gemensam fast punkt i tillvaron, i vars hägn man slog sig ned för att tillsammans dricka det goda kaffet. Första majfirandet hade i år fått en extra krydda genom att NK:s manliga sångkör kommit med ut till Haga och gav prov på vad den kan prestera. De sjungande herrarna synas på bilden längst till vänster. Översta bilden visar Möbelavdelningens mangrant samlade stab och därunder ses herr Sjöberg, K-sektionen, i kretsen av de unga damer han dagligen omger sig med.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *