NK dominerar staden

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning: Kompanirullan år 1939:10

Det är inte fullt så skrytsamt som det låter ”NK dominerar staden”. Faktum är ju, att man ser det stor NK-märket från praktiskt taget alla utsiktspunkter i staden – och från många gator – samt att det dominerar över andra neonskyltar både genom storlek och sin placering. Vilket värde ur reklamsynpunkt!

Och hur effektfullt rest estetiskt sett! Det smaragdgröna NK-märket avtecknade sig mot den mörka kvällshimlen är en skönhetssyn – och ett stort plus för Stockholm som storstad av kontinental klass. Metropolernas största charm ligger ju ofta just i ljuskaskaderna med vilka de smycka sig vid mörkrets inbrott. Vilket inte hindrar, att NK-reklamen gör dig även på dagen.

NK-märkets baksida, uret – endast i bokstavlig bemärkelse – står med sin intensivt röda färg knappast framsidan efter varken ur skönhetssynpunkt eller uppmärksamhetsvärde. Och dessutom är det praktiskt. Det finns människor i olika delar av staden, som inte behöva skaffa sig någon klocka för skrivbord eller vägg, detta till tack. Och var som helst man rusar fram på gatorna ivrig att taga vara på minuterna, har man nu en utomordentlig möjlighet att effektivt kontrollera sin tid.

NK-klockan, montage Bildkälla: Wikimedia Commons.

Så NK-ist man är och så självgod som man alltså ska låta (man känner sig ju så småningom som ett med bolaget och yves rent personligt å dess vägnar) så måste man konstatera, att uppslaget med det roterande NK-märket kombinerat med ur är briljant! Befinner man sig på en plats, där man kan se de, dragas blickarna ovillkorligen dit.

Som Ni säkert kommer ihåg från tidigare artiklar i (Kompani)Rullan, är denna anläggning den största i sitt slag i Europa. Som ett tillskott till de mått- och viktuppgifter vi tidigare lämnat, kan nämnas att enbart minutvisaren väger 44 kg. Masten är 6 meter lång och utgöres av ett 12 ½ tums heldraget stålrör. 2 ½ meter därav befinna sig nere i tornet och sluta i ett maskinrum, som är beläget i tornets andra plan uppifrån räknat. Genom masten löper den axel, som överför vridningskraften till den roterande klockan.

Ursprungligen satt NK-klockan på det 45 meter höga Telefontornet, uppfört 1887 nära Brunkebergstorg. Uret monterades ned den 15 september 1952 eftersom Telefontornet skulle rivas. I december 1953 monterades klockan med logotypen på en cirka 25 meter hög mast på NK:s tak.Text och bildkälla: Wikimedia Commons.

Malmskillnadsgatan 32, Telefontornet. NK-klockan som ska flyttas till vid tillfället obestämd plats. Kurt Agesson och William Bood vinkar från klockan. Bild och text: Wikimedia Commons.

Själva uranordningen är värd sitt eget lilla kapitel. I maskinrummet befinner sig ett elektriskt rivet huvudur, som ger minutimpulser till en kommandoapparat. Denna i sin tur påverkar ett motorverk, vilket genom diverse utväxlingar vrider visarna framåt en minut i taget. I händelse ett strömavbrott skulle inträffa, erhåller ström från ett ackumulatorbatteri. Kommandoapparaten uppsamlar då minutimpulserna för att åter vid normal strömtillförsel ställa visarna rätt.

Bild ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Frågan är om man inte skall anse, att det mest sensationella med denna NK-reklam är att denna mångtonninga, kolossala anläggning omfattar ett NK-ur, som är så välkonstruerat, att det kan visa exakt tid, medan det snurrar runt på sin grova axel högt uppe i luften.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning: Kompanirullan 1939:10

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *