NK-geografi

Ur Nordiska Kompaniets personalhandbok NK-vett och NK-sätt 1948.

Det är åtskilliga tiotusentals kvadratmeter golv som trampas av NK-familjen i det dagliga arbetet, och för en nykomling kan det vara ganska besvärligt att hitta i labyrinterna, särskilt som NK:s verksamhet bedrives i olika byggnader.

Varuhusets huvudbyggnad, vars adress är 18 – 20 Hamngatan och Smålandsgatan det gamla Elektricitetsverkets byggnad med adress 38 Regeringsgatan. Den skall med tiden rivas och byggas med varuhuslokaler, som skall direkt anslutas till det stora komplexet. På andra sidan Smålandsgatan i nr. 30 ligger ett annat gammalt hus, som också utnyttjas och äges av NK, liksom huset där ovanför i hörnet, med adress Regeringsgatan 40.

På andra sidan Hamngatan äger NK också fastigheterna i nr 5 A och B, det s.k. Hamngatspalatset, vars lokaler användes för engrosverksamheten, för exportkontor och för speditionsavdelningen m. m.

På Kungsholmen, S:t Eriksgatan 46, har NK i förhyrda lokaler diverse lager, och i samma fastighet är även Förenade Livsmedels kontor och delvis dess lager inrymda. NK innehar vidare en tomt vid Norra Stationsgatan, där avsikten är att så snart tiderna medger det uppföra en centrallagerbyggnad för hela vår verksamhet. I övrigt har NK en del mindre lokaler på olika håll i staden.

Vad beträffar själva affärshuset och de angränsande fastigheterna kan Du studera de olika våningsplaner och den förteckning över de olika lokaliteterna, som finns i slutet på denna handbok. Vi ska här bara lämna en del kommentarer:

Takterrassen högst upp är endast öppen för servering sommartid, från mitten av maj till början av september.

I mellan våningen (6 ½ tr.) under takterrassen ligger den ”hygieniska avdelningen” för damernas hårvård, skönhetsvård, manicure och pedicure. Förutom hygieniska avdelningen har damerna en särskild ”skönhetssalong” på 5 tr., i anslutning till Franska Damskrädderiet. Samtliga dessa avdelningar har endast hiss – , ej trappförbindelse för kunderna.

Ateljéerna på 5 och 6 trappor omfattar skrädderier för dam. Och herrkläder, vidare en linnesömnadsateljé, fotografiska avdelningens framkallnings-, kopierings- och försäljningsateljé och en mindre tvättinrättning och herrtvätt.

På ”sexan”, 6 trappor, ligger även personalmatsalarna, läkarmottagning, sjukrum etc. samt personalens bibliotek och rökrum.

”Femman2 är till stor del upptagen av köks- och konditorianläggningar. Dessa kök levererar dels mat till lunchrummet, dels till middagar m. m., som serveras i hemmen, dels också i viss utsträckning till avd. för färdiga rätter. I konditoriet, som har en av Sveriges största helautomatiska elektriska ugnar, framställdes bakverk och konditorivaror av alla slag, bl. a. NK:s berömda handtillverkande choklad.

I fjärde våningen börjar affärslokalerna i och med livsmedelsavdelningen, lunchrummen och kvicklunchbaren. För övrigt upptas ”fyran” av direktionsvåningen och centralkontoret. Där ligger en del institutioner, som Du särskilt bör känna till: kreditkontoret, debiteringen, (där vi håller reda på några tiotal tusen debetkunders konton och räkningar), revisionskontoret, där bl. a. paragonlapparna och kassaapparatremsorna kontrollräknas samt sammanräknas. Deras summor bildar nämligen underlaget för den dagliga försäljningsbokföringen och statistiken. Genom varubokföringen passerar alla leverantörfakturor för kontroll och bokföring., innan de betalas av kassakontoret. Korrespondensavdelning och sekretariat ligger också här, liksom materialförvaltningens trycksaksförråd, varifrån emballage, blanketter av alla slag m. m. avhämtas av avdelningar, kontor och kassor mot rekvisition.

Affärsavdelningarna skall inte här beröras. Du ser av planerna var de ligger. På ”Tvåan”, bakom leksaksavdelningen, finns det ett litet rum, som Du kanske tycker det är roligt att känna till. Det är Rörpostcentralen; där mottages och dirigeras till olika rörposter NK:s ”mekaniska springpojkar”, de snabba små rörposttuberna, som i ett 6 – 7 kilometer långt nät av sug – och presslufttuber kilar av och an med sina meddelanden.

NK:s springpojkar. Bild: En stad i staden (Vardag i varuhuset) från 1936. Filmen är en hyllning till NK:s avgående VD Josef Sachs. Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

I fråga om kassor bör Du veta att Inbetalningskassan ligger i bottenvåningen längst in vid Bokavdelningen. Dit hänvisar Du kunder som vill betala sina räkningar. Kassa nr.15 vid Juvelavdelningen, alldeles vid sidan om huvudentrén, är även husets växelkassa, särskilt vid de stora helgsäsongerna, realisationer m. m., då all penningväxling är förlagd dit. I vanliga fall kan också de flesta andra kassor ombesörja växling av ej alltför stora belopp.

I källarvåningen finns förutom försäljningsavdelningar även husets ”hjärta och lungor”, maskinrummet, med sina stora värmepannor, sin varmvattensanläggning och sina tre väldiga fläktar, som suger in frisk luft, värmer den (då så är nödvändigt), blåser in den i lokalerna och samtidigt suger ut den förskämda luften. Där finns också kylmaskineri m. m.

Utmed Smålandsgatan ligger slutligen Distributionshallen med sina angränsande packningsrum för landsorts- och stadspackning av sådant ömtåligare eller mera skrymmande gods, som inte slås in redan i kassorna och som inte kan få åka med till Expeditionen i den spiralrutschbana, som vindlar sig ned i varuhusets inre ända från femte vången. Och i stora hissar transporteras fordon ner från Smålandsgatan, lastas och hissas åter upp, för att sedan sprida sig på sina turer till olika stadsdelar och förorter.

Det finns förbindelse mellan Distributionshallen och huset 30 Smålandsgatan genom en tunnel under gatan. I Smålandsgatan 30 ligger diverse lager samt NK:s textilkammare, där handvävstolar och en jaquardvävstol frambringar en del av mögel- och gardintyger varuhuset säljer.

Där finner Du också, i tredje våningen, Organisationsavdelningen och 2 tr. upp, NK-skolan med sina moderna lokaler. I samma våning arbetar en sinnrik robot – NK:s stora automatiska telefonväxel med sina 170 km kabel.

I tr. upp i Smålandsgatan 30 ligger Statistik- och Varukontoret, och i bottenvåningen har inrymts varumottagningen, dit bilarna kan köra direkt från gatan i på en gård med lastkaj. I huset bredvid, Smålandsgatan 32 eller Regeringsgatan 40, är en del lokaler uthyrda till utomstående hyresgäster, men där ligger också kontor för så viktiga NK-funktioner som fastighets-, inventarie- och materialförvaltningarna.

Var ligger närmaste toalett?

Gamla El-verket utnyttjas tills vidare huvudsakligen till kontor: där ligger bl. a. personalkontoret, intressekontoret samt reklam och dekoration. I bottenvåningens stora hallar är ”NK-bo” inrymt, som kan sägas vara ett litet ”varuhus i varuhuset” för möbler och inredningsartiklar i billigare prisklasser.

Toaletter är en sak som Du nog ibland kommer att bli tillfrågad om, särskilt från kundhåll. För kunderna finns det damtoaletter dels på 4 tr., mitt emot lunchbaren vid livsmedelsavdelningen, samt precis i samma del av affärshuset fastän två våningar lägre, intill avd. för badartiklar. Herrtoaletterna ligger dels 4 tr. upp med ingång från lunchrummets förhall, dels p 2 tr. vid Herrkonfektionen.

Personalens toaletter ligger dels i anslutning till garderoberna, dels på olika ställen i varuhuset. Till dessa får kunderna icke hänvisas.

Skandinaviens första rulltrappa fanns på NK redan 1915. Bild ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kommunikationerna inom huset är tillgodosedda genom trappa- och hisskomplex. När NK öppnade 1915 löpte från Ljusgården ner till källaren Skandinaviens första rulltrappa, vilken emellertid efter några år avlägsnades. Nu är åter rulltrappsproblemet aktuellt, och vi hoppas att inom några år ha ett system med rulltrappor löpande genom hela affärshuset.

Personalen tillåtes icke använda kundhissarna av skäl som Du säkert förstår utan hänvisas till de speciella personalhissarna. För varutransport finns ett antal större varuhissar. Sammanlagt finns det 29 hissar, varav 8 stora kundhissar. Den högra kundhissen från herrekiperingen får i regel även disponeras av personal.

Personalhandboken NK-vett och NK-sätt 1948, ur Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *