NK i kollision med Polisen!

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:5-6 (årgång 2).

PUB-matchen uppskjuten tills vidare. Hur tippar Ni Polismatchen. 25 kronor i pris.

Alldeles i pressläggningsögonblicket in­går meddelande om att den sedvanliga mat­chen mellan NK och PUB måst inhiberas för året, då det icke visat sig möjligt att finna en för båda idrottsklubbarna accep­tabel tävlingsdag. Den enda dag då idrotts­platsen var ledig för en match mitt på da­gen var söndagen den 2 september, vilken dag också föreslagits av NK. Pub ansåg sig emellertid icke kunna ställa upp tidiga­re än den sista september, då flera av dess bästa män voro borta och en del även till­fälligt indisponerade nu. Då idrottsplatsen var upptagen denna dag och det även an­sågs vara väl sent på året för att kunna räkna med en talrik publikanslutning be­slöt man att uppskjuta matchen tills vidare.

Vår idrottsledning har emellertid inte legat på latsidan när det gällde att repa­rera skadan och redan dagen efter hade man funnit en värdig motståndare i Stock­holms Polismäns Idrottsförening, vilken också förklarat sig villig att möta oss på Traneberg den 2 september. Därmed ha vi fått den verkliga motståndaren och en se­ger över denne kommer att bliva ärofullare än någon annan i NK-klubbens historia. Polisen är ett känt namn som för blott nå­gra dagar sedan överlägset segrade i Stock­holms Yrkeskorporationers stora samtäv­lingar.

Experterna hålla en NK :seger för fullt möjlig, ja t. o. m. trolig, men det gäl­ler för oss att spänna alla våra krafter och mobilisera allt intresse, som kan upp­bringas. I NK:s lag inrymmas nu­mera Lindblad, stavhopparen, somt höjd­hopparen Nilsson (Landala). Tränin­gen har på båda sidor bedrivits med stor energi. För att i någon mån kunna bedöma de våras chanser tog sig signa­turen för några dagar sedan en prome­nad till Östermalms idrottsplats och blev verkligen glatt överraskad över det sto­ra antalet tränande idrottsmän från NK. Formen föreföll god över lag och åtskil­liga nya rekordnoteringar komma nog att få göras vid årets match. Herr Lind­gren på snickareverkstaden har sedan en längre tid bedrivit en specialträning, se­dan arrangörerna lovat ordna med 3 st. mat- och pilsnerkontroller på 100 meter. En annan (inga namn!) blev av vakt mästaren bortmotad, när han tränade längdhopp, då läktaren visade tendenser att rasa vid nedslagen i hoppgropen. Då sportutrymmet icke tillåter flera avslöjan­den från träningen, avslutas dessa rader med ett: Vi ses på Traneberg!

Text: Ray.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:5-6 (årgång 2).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *