NK: Pistolklubbens stora aprilskjutning

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:4 – 5 (årgång 12).

NK:s Pistolskytteklubb har sedan sin tillblivelse 1937 vuxit sig stor, fruktad och aktad. Varje år i april månad inbjuder NK:s Pistolskytteklubb alla pistolskyttar i Stockholm och dess omgivningar till tävlan, därmed öppnande säsongen för precisionsskjutningen. Denna tävlan har blivit en tradition och en efterlängtad sådan.

Den 3 april kl. 7.30 f. m. i år voro de flesta av klubbens medlemmar kallade till Kgl. Svea livgardes kammarskjutningsbanor för tjänstgöring. Redan kl. 7.20 f. m. kommo G. Lönn och H. Hagberg med en billast priser och protokoll m. m., tätt följda av kassör Moberg med kassaskrin och hund, samt intendent Gramer och något trötta herr Lundqvist, klubbens övriga funktionärer och till sist men utan större tidsskillnad (tack vare taxi) klubbens populäre vice ordförande löjtnant Ungewitter.

Nu fingo vi bråttom. Tavlor sattes upp och numrerades -och klockan 8.15 voro vi beredda att på ett värdigt sätt mot, taga de inbjudna skyttarna. Första kontakten med skyttarna fick den något bleke herr Rune Wallin, som med darrande hand antecknade deras namn. Den alltid lugne kassören Moberg mot, tog utan större entusiasm varje 2,krona och stoppade den i kassaskrinet, som vaktades av väldresserade Bessi. Herr Lundqvist skötte skrivmaskinen med verklig precision. Som skjutledare fungerade löjtnant Ungewitter och intendent Gramer – därigenom var det ingen risk för oreda. Sist men icke minst viktigt var de övriga medlemmarnas uppdrag – de fungerade som markörer. Deras arbete underlättades betydligt genom herrar Anderssons och Nordemos geniala ide med klistringen (enligt löfte skola vi ej beskriva den).

Framgångsrike NK-skytten Nyblad har tydligen intressanta saker att berätta herrar Wallin och Gramer. Bild från artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:4 – 5 (årgång 12) hos Centrum för Näringslivshistoria.

Trots att vädret inte var särskilt bra deltogo c:a 200 skyttar – med mer eller mindre goda resultat. För dem som ville tjäna en extra slant fanns möjlighet att deltaga i figurskjutning. Denna sköttes av herrar Lönn, Lagerstedt, Nyblad och ”godsägare” Magnusson till allas belåtenhet.

Efter skjutningen förrättades prisutdelningen av löjtnant Ungewitter. Tyvärr måste den ske inomhus i en lokal som ej gjorde den verkligt förnäma och gedigna prissamlingen någon som helst rättvisa.

Nordiska Kompaniets Pistolskytteklubbs styrelse ber härmed att till alla dem som offrade söndagen för att hjälpa klubben till framgång få framföra sitt varmaste tack.

Endast två av klubbens skyttar – Jean Nyblad och G. Lönn – lyckades erövra pris. Nyblad kom på 18:e plats i Klass A med 98 p., och på 6 :e plats i klass E med 111 p. Lönn på 9 :e i klass B med 93 p.

/Dudde

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:4 – 5 (årgång 12).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *