NK-skolan 1962

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:2 (årgång 36).

– Den som vill kan bli något. Det beror på er själva, era personliga egenskaper och er egen vilja att komma någon vart, var direk­tör Rudolf Kalderéns ”ord på vägen” till eleverna vid avslutningen på NK-skolan.
Stämningen var glad och positiv i matsalen på NKH då skolavslutningen tog sin början. Det var blommor överallt och en synnerli­gen väluppfostrad skara lyssnade till vad RK hade att säga.
– De äldre har alltid diskuterat ”ungdoms­problem”. Men i stort sett kan vi väl säga att farhågorna oftast varit överdrivna.
RK underströk vikten av att ungdomarna tillgodogör sig de utbildningsmöjligheter som står till buds för den som vill bli något.
– De är många, både utanför och här på NK. Det som krävs är att man vill bli mera, sade han. Det finns två linjer att välja på:
a) man är lat och ointresserad, förblir ex­pedit och gör några expedieringar varje dag och blir trött i fötterna, eller b) man är vaken och intresserad, blir försäljare och gör sitt jobb till ett aktivt arbete som ger livet spänning och ständig utveckling.

Dagen före avslutningen pågick examens­proven vid ljusgården för fullt.

– Jag hoppas att ni ska välja den senare, linjen, sade RK och riktade ett varmt tack till eleverna och lärarna för deras intresse och energi under den gångna terminen.
Av de 31 avgående eleverna, som ur direk­tör Kalderéns hand fick motta sina betyg hade fem belönats för sina insatser under skoltiden: ur klass II Tommy Andersson, Sven-Erik Karlsson, Rolf Öster, Osten Lindberg och Tommy Martinsson; och ur klass I Birgitta Ohlsson, Ulrika Särnholm och Yvonne Bruse.
Elevernas tack framfördes med humor och vältalighet av Osten Lindberg, som framhöll att de två åren hade gjort god nytta. ”Vi var barnungar när vi kom, men nu känner vi oss åtskilligt mognare, åtminstone som skol­ungar”.

Farstaträningen

Alla skall kunna allt

var målsättningen för ”Farsta-träningen” som avslutades med en trevlig tävling och morgonkaffe på NK-Farsta i ottan den 8 maj. Denna kurs för husgerådsgruppen hade pågått i drygt tre månader med lektioner un­der morgontimmarna två gånger i veckan. De elva entusiastiska deltagarna fick nu i en pristävling visa hur mycken varukännedom på sex olika områden som de lyckats till­ägna sig ur nio boktravar och cirkulations­pärmar och 15 föredrag. Och det var inte litet.

Torsten Blom, en av de tre som fick en tolva på tipset, får här flitens belöning av dispo­nent Bränström i Farsta.

Meningen med kursen var att ge deltagar­na varukännedom inom andra branscher än deras egen och på så sätt höja servicestan­darden. De fick ingående information om husgeråd, porslin, glas, järn, färg och ke­misk-tekniska varor.

Kursledare var Leif Kullberg och lärare avdelningschefer på NK-Hamngatan. Och deltagarna kom troget till varje lektion, även då de hade ledig dag.

Pristävlingen vanns av fru Eivor Brandes, fru Gullen Junestedt och Torsten Blom, som alla hamnade på 12 poäng och fick en pris­summa på 50 kronor vardera. Leif Forsell och fru Vivi Svensson fick 11 poäng och 25 kronor vardera. De övriga sex, fruar­na Ingrid Bäckström, Märta Wallenberg och Hillevi Janson, frk Siw Andersson och frk Margaretha Eriksson och Mertin Ek fick som tröstpris var sin chokladask.

NK-Farstachefen förrättade prisutdelningen och konstaterade till slut att kursen hade ”gått hem”.

– Det här var nyttigt, sa fru Eivor Brandes på glas- och kristallavdelningen. Jag har re­dan haft nytta av min vidgade kännedom om husgeråd och bestick.

Varuhuskursen

– Det är baske mej första gången som ar­betsförmedlingen fått rosor, sa inspektör Olle Wahlström vid avslutningen på hem­mafruarnas varuhuskurs i spegelkafet den 14 maj.
Det var fru Hildegard Viktorsson, som på elevernas vägnar tackade arbetsnämnden och NK för gott samarbete under tre månader och lämnade en stor bukett röda rosor till den synbart rörde inspektören.
– Vi känner oss som verkliga NK-iter nu, sade fru Viktorsson vidare. Det var svårt i början och fredagskvällarna tillbringade vi hemma med våra ömma fötter i kalla fot­bad. Men nu, då kursen är slut, känner vi en uppriktig saknad. Samhörigheten med NK och varandra har blivit stark och var­aktig.
Det var gruppens betyg till NK för ett väl utfört arbete i ett gott syfte.

Inspektör Olle Wahlström var rörd och glad över att hemmafruarnas varuhuskurs gått så bra. Han riktade ett särskilt tack till arbets­nämndens vice ordförande dir Rudolf Kal­derén för dennes och NK:s tillmötesgående.

I början av februari arrangerade NK i sam­arbete med Arbetsnämnden i Stockholm denna säljkurs med praktisk och teoretisk undervisning för hemmafruar som önskade återvända till förvärvslivet. Vid avslutningen hade alla ansvariga för både initiativ och ge­nomförande infunnit sig. Stämningen var glad och vittnade om att det varit ett lyckat experiment som slutförts med gott resultat.
Arbetsnämnden var representerad av in­spektör Olle Wahlström, inspektör Alvar
Börjerud, fru Eva Montan och fru Eida Lars­son. Bland NK:s egna sågs från utbildnings­avdelningen Aller Johansson, utbildningsle­dare Leif Kullberg och fru Anne-Marie Eld, vidare lärarna Lennart Lagerman, Carl-Johan Nyberg och Gunnar Lundkvist. Intendent Lagraeus var där och personaldirektören C. W. Schumacher, som ju har ett särskilt intresse av kursen eftersom några av da­merna beslutat stanna på NK, tackade för deras intresse.
/KM
Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:2 (årgång 36).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *