NK: Skolan slut!

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:6 (årgång 11).

Årets juniorklasser ha slutat för året och herr Engström ägnar nu sin tid åt mer eller mindre exotiska turister i stället för mer eller mindre energiska NK-ungdomar. Skolavslutningen ägde rum den 5 juni och förrättades av direktör Sachs. Även direktör Holmquist var närvarande. Här en bild av juniorkurserna 1936-37.

De avgående eleverna sitta i första raden och äro fr. v. Eivor Eklund, Kontoren; Ingrid Eriksson, FH; Daga Hessel, CF; Majken Humeur, MK; Gun Jacobsson, CG; Anna,Lisa Ljungström, Kontoren; Börje Ullbrand, Speditionen. Premium utdelades till de avgående eleverna Anna-Lisa Ljungström, lngrid Eriksson och Gun Jakobson samt till förstaåringarna Solveig Mühr, Maijt Sahlberg, Klas Ivan Eklund och Brita Ljungström.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *