NK-Sport

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:4 (årgång 2).

NK-Bollen åter till väders

Fotbollssporten, som under några år le­gat nere, har på nytt tagits upp, tack vare ett glädjande intresse hos de unga. Det fot­bollslag, som nu förefinnes, har organiserat sig sedan ett par månader och utfört trä­ning vid upprepade tillfällen på Ladugårds­gärdet (Gärdet). Stationsbefälhavaren för Flottans station här i staden har godhetsfullt till­mötesgått framställning om rätt för våra fotbollsspelare att under en kväll varje vecka denna månaden få disponera Skepps­holmens fotbollsplan. Tillsvidare komma träningsmatcher att som regel hållas varje tisdagskväll från kl.19 – 20.30 på Skepps­holmen, vilka torde vara värda att se på för de, som eventuellt förlägga sin kvälls­promenad till Skeppsholmen.

Ungdomen har även tagit initiativet till bildandet av en cykelsektion, vartill torde bliva anledning att senare återkomma.

Några lyckade matcher

Under maj och juni månad har N.K. enligt vad signaturen Leo N-w i N. K :s fotbollskommitté inrapporterat deltagit i tre matcher, nämligen två mot Saltsjöbaden och en emot Flottan.

Den första matchen mot Saltsjöbadens I.F. gick de våra emot helt och hållet och slutade med 6-0 till ”Badens” fördel. Samtliga spelare skötte sig bra, ehuru de våra synas ha haft en god portion otur, vilket en revanschmatch den 23 maj visade. I denna hemförde de våra segern, om än knappt, med 4-3, och detta trots att ”Ba­den” spelade en smula ”ruff”. N.K:s lag hade följande utseende med särskild eloge åt de kursiverade:

Matchen mot Flottan spelades den 31 maj och blev lyckad trots nederlag, varför vi hoppas kunna taga revansch. Lagen hade omväxlande ledningen ända tills 5 min återstod av andra halvlek, då ställningen var 5 – 5. Under matchens sista min. lyckades emellertid Flottan att peta in bollen två gånger, varför slutresultatet blev 7 – 5 till Flottans fördel. I denna match hade NK-­laget följande uppställning:

Även skyttarna segerrika

Söndagen den 20 maj var en sällsynt lyckad dag för Nordiska Kompaniets skyt­tar. I den då avhållna Korporationsskjut­ningen, – vilken på ursprungligt initiativ av NK-skyttar fortgår årligen alltsedan 1918 – tävlade 35 NK-ister. I skjutnin­gen, i vilken omkring 2000 skyttar från Stockholm och dess närmaste omgivning deltog, placerade sig våra skyttar i lag­skjutningen såsom nr. 3 (förra året nr. 11).

32 lagpris ha utdelats. Polis­männens skyttesammanslutning segrade även i år, som nr. 2 kom Elektricitetsverkets skyttar. De från N. K. som här placerade sig för lagpriset – Stockholms Skytteför­buds hederspris, en större silverbägare – voro i här nämnd ordning: Inspektör Jons­son, Urmakare M. Andersson, Chaufför C. Söderberg, Lagerföreståndare K. Ohls­son, Försäljare F. Andre, Verkmästare M. Lindgren, Exp. föreståndare H. An­dersson, Försäljare N. Enander och För­säljare I. Ivarsson. Av NK:s 35 delta­gare hava 15 erhållit enskilda pris.

Täby skytteförening – sedan gammalt allierad med N. Ks skyttesammanslutning – besöktes söndagen den 22. april på där­om utfärdad inbjudan av 10 NK-ister vilka visserligen inte gjorde några större eröv­ringar i prissamlingen – med undantag för Herr Hofstey, sportavdeln., som blev förste pristagare inom andra klassen – men, en bättre frukost metl Täbyskyttarna som vär­dar i deras skjutpaviljong efter en härlig skogspromenad, gjorde, att dagen även av N.K. skyttarna kunde betraktas som väl använd.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:4 (årgång 2).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *