NK:s 10 budord

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:4 (årgång 1).

Dela med dig av dina tankar