NK:s Tjänstemannaklubb fyller 10 år

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:9 (årgång 3)

Nordiska Kompaniets Tjänstemannaklubb (N. K. T. K.) firade lördagen den 14 september 10-årsminnet av dess tillblivelse med cabaret, supé och dans å restaurant Riches festvåning. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig, de flesta med damer. Efter ett mycket lyckat och roligt cabaret­program satte sig gästerna glada och trev­liga till bords, där de utom elen lekamliga spisen även hugnades med ett synnerligen spirituellt tal a, klubbens ordförande, in­tendent Gramer, vilken i kåserande stil re­dogjorde för dess 10-åriga levnadsbana. Efter supén vidtog dans, vilken fortgick till kl. 2. En del gamla medlemmar av klubben hade inbjudits att närvara och av dessa hade tre hörsammat kallelsen, näm­ligen hr Jack Holmström med fru, hr Er­landsson, samt hr Regnér.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *