Nöden är uppfinningarnas moder

Aina Wifalk upplevde kanske ingen direkt nöd, men däremot ett stort problem som hon löste på ett genialiskt sätt. Hon uppfann rollatorn.

Aina Wifalk drabbades av polio 1949 då hon var 21 år, och blev då tvungen att avbryta sin utbildning till sjuksköterska. Efter avslutad utbildning till kurator 1957 arbetade hon på ortopediska kliniken på Västerås lasarett, och från 1968 som handikappkurator i Västerås kommun. Aina Wifalk arbetade hela sitt yrkesverksamma liv med handikappfrågor, bland annat som handikappinformatör. Hon var även initiativtagare till olika handikappföreningar.

Med åren blev hennes axlar utslitna efter det att hon gått med käppar i drygt tjugo år. Till slut satte sjukdomen stopp för hennes yrkesliv vilket resulterade i att hon 1976 fick sjukbidrag.

Idé från en bokvagn

Aina Wifalk började då fundera på ett hjälpmedel för personer som hade svårigheter att gå. Vid ett tillfälle då hon var på biblioteket såg hon en bokvagn med böcker. Då fick hon idén att: ”den där kunde man göra någonting av!”, berättar Marianne Ericsson som känt Aina under många år.

Från tanke till handling! År 1978 lämnade hon in idén på ett gånghjälpmedel med fyra hjul till utvecklingsfonden, som i sin tur kopplade ihop henne med ett företag som hjälpte till med konstruktionen av en prototyp.

Aina Wifalk ansökte om finansiering från utvecklingsfonden och från styrelsen för teknisk utveckling för att kunna utveckla idén till färdig produkt. Man insåg potentialen och beviljade ekonomiskt stöd. Tre år senare var produktionen av rollatorn i full gång. Sedan dess har det tillverkats tusentals i de mest skiftande konstruktioner och utseenden.

För många äldre, eller för personer med gångsvårigheter, är rollatorn nyckeln till frihet och självständighet. I dag finns den i stora delar av världen.

Genom en aktiv produktutveckling finns i dag ett stort urval av rollatorer som är anpassade för olika behov och förutsättningar. Allt från kraftiga modeller för utemiljö, med stötdämpning för att ge en behaglig gång på ojämna underlag, till smidiga och lätta för inomhusbruk. Många av modellerna är flexibla och går med ett enkelt handgrepp att vika ihop för att ställas åt sidan eller transporteras i bil eller i kollektiva färdmedel. Fokus läggs även på en tilltalande design, hållfasthet, material och ergonomi.

Intelligent rollator

Aina Wifalk som avled 1983 i cancer, tog aldrig ut något patent på sin enkla och geniala uppfinning. Hon ville att så många som möjligt skulle få tillgång till rollatorn. De royaltyer hon fick på försäljningen testamenterade hon till Nordiska Kyrkoföreningen på Costa del Sol.

Ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus håller just nu på att utveckla en ”intelligent” rollator. I dag finns det över 250 000 användare av rollatorer i Sverige. Många av dessa har nedsatt kognitiv förmåga och dåligt balanssinne, vilket medför risk för ibland svåra fallskador. Äldre personer kan ha svårt att manövrera sin rollator vid till exempel svängar, trånga utrymmen, dörrposter, eller runt bords- och stolsben. Det händer även att äldre oavsiktligt kör ner över trottoarkanter med i värsta fall svåra fysiska skador som följd.

Den tekniska lösningen som gruppen arbetar med är automatisk detektering av hinder framför en rollator. Elektriska bromsar på bakhjulen korrigerar automatiskt rollatorns färdriktning. För övrigt fungerar rollatorn som vanligt genom att man skjuter den framför sig med muskelkraft.

Ur Företagshistoria 2015:1

Text: Jöns Posse

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *