Nordström & Thulin

Nordström & Thulin grundades 1850 i Stockholm av skeppsmäklaren Carl David Nordström (1816–1881).

Carl Gustav Thulin (1845–1918) anställdes 1861 och trädde in som delägare 1866. Samma år förvärvade bolaget sitt första fartyg.

Några år senare utträdde Nordström ur firman, som då kom att ägas endast av familjen Thulin. Under efterkrigstiden satsade Nordström & Thulin på bulk/malmfrakt i nära samarbete med Grängesbergsbolaget.

Under 1980-talet expanderade rederiet kraftigt inom främst tanksjöfarten. Nordström & Thulin etablerade sig också som färjerederi och hade under perioden 1988–1998 koncession för trafik mellan Gotland och svenska fastlandet.

1990 startade företaget färjetrafik mellan Sverige och Estland via det hälftenägda dotterbolaget Estline. Denna del av verksamheten fick ett tragiskt slut med Estonias förlisning 1994. Därefter lämnade rederiet all färjesjöfart. Nordström & Thulin fusionerades 1998 med Argonaut AB och bildade N&T Argonaut AB (NTA).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *