Obs! Vårby – den största stormarknaden i Europa

Mitt under 1950-talets intensiva utbyggnad av de kooperativa varuhusen – som främst hängde samman med den ändrade bebyggelsestrukturen, den ökade köpkraften och den växande bilismen – satsade kooperationen också på stormarknader.

Som föregångare till dessa hade Konsum Stockholm utvecklat storköpsbutiker med försäljning av storförpackningar. Dessa enheter – som sålde storpack av torra dagligvaror till låga priser – var lokaliserade till Farsta, Bromma och Gröndal. Inom Konsum Stockholm hade man också sedan några år diskuterat en externetablering och därför förvärvat en tomt i Vårby redan 1959.

Dubbelt så stor som nästa största

Den kooperativa satsningen på stormarknader bidrog till att kooperationen på kort tid tog ledningen också på detta område. Den i december 1963 invigda gigantiska Obs!-enheten i Vårby – som fick en dubbelt så stor säljyta som den något tidigare invigda Wessels vid Jägersro – byggde på idéer om enkel byggnad och inredning, fullständigt självbetjäning och hela Stockolmsregionen som målområde.

Framgången med Obs! i Vårby som följde berodde på flera faktorer. Utan tvekan var prisfrågan mest i fokus eftersom enheten tillämpade 10 à 15 procent lägre priser än de gängse butikerna och fungerade som lågprisvaruhus. Enheten var därför mycket uppmärksammad från flera håll.

Varusortimentets sammansättning betydde även mycket. Dagligvaror utgjorde stommen, men specialvaror som rörde hus, hem och fritid fick också en mycket stor plats. Kundernas ökade fritid krävde utrustning i betydligt större utsträckning än tidigare.

Säljformen på Obs! förenklades till ytterlighet och enheten kompletterades sedermera också med en drive-in-försäljning utanför huskroppen.

Inget lager, men bra öppettider

En annan nyhet var att stormarknaden inte hade några större lager utan nästan alla varor var tillgängliga för kunderna. Varorna gick direkt till prismärkningen och placerades därefter i säljlokalen. Den enklare inredningen hade inte mjuka mattor och speglar som i de mer eleganta varuhusen.

Obs! i Vårby följdes inom kort av ytterligare etableringar av Konsum Stockholm och andra föreningar. 1964 öppnades ett Obs-varuhus i utkanten av Västerås som fick tillstånd att hålla öppet mellan klockan 12 och 20 måndagar till fredagar och mellan 9 och 15 på lördagar. Öppethållandet syntes passa medlemmarna väl, eftersom nästan halva försäljningen skedde under dagens två sista timmar.

Den fortsatta utvecklingen

Under andra hälften av 1960-talet var man dock försiktig med stormarknadsetableringarna och endast sju enheter anlades. Av dem kan nämnas stormarknader på Hisingen i Göteborg, i Örebro och i Rotebro norr om Stockholm. Etableringarna utanför stadskärnorna begränsades till en början av en eftersläpande bilism, både vad gällde bilinnehav och bilanvändning. De följande åren ökade dock antalet stormarknader så att 1973 hade kooperationen 18 enheter och de privatägda Wessels och Bra Stormarknader 6 och 7 enheter.

För forskningen återstår att visa hur stormarknaderna drev fram etableringen av sådana säljapparater som IKEA i Kungens Kurva (1965) respektive Gekås i Ullared (1963).

Författare: Hugo Kylebäck

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *