Olof Stenhammar

Olof Stenhammar tillhör de stora finansiella entreprenörerna, även internationellt. 1985 startade han Optionsmäklarna som senare blev OM-gruppen. Det var Sveriges första marknadsplats för aktieoptioner. OM blev också världens första moderna privatägda och vinstdrivande börsverksamhet och den första integrerade börs- och clearingverksamheten.

De finansiella marknaderna var länge strikt reglerade varför utrymmet för entreprenörer var mycket begränsat. På 1980-talet inleddes avregleringar i flera länder. Dessutom gjorde den tekniska utvecklingen det allt svårare för regeringarna att reglera marknaderna. Olof Stenhammar tillhör en av de entreprenörer som med ett privatföretag försökte ta sig in på marknaden.

Tufft motstånd från finansvärlden

Olof Stenhammar (f. 1941) stötte inledningsvis på hårt motstånd från stora delar av det finansiella etablissemanget, bland annat från myndigheter, storbanker och Stockholmsbörsen. Reaktioner som de allra flesta nydanande entreprenörer stöter på, oavsett vilken del av samhället de verkar i. Men finansvärlden var extra svårbearbetad eftersom den branschen hade varit mycket hårt reglerad.

1985 startade han verksamheten i Optionsmäklarna, senare OM-gruppen. Det var Sveriges första marknadsplats för aktieoptioner. OM blev också världens första moderna privatägda och vinstdrivande börsverksamhet och den första integrerade börs- och clearingverksamheten.

Internationell pionjär

Företaget har varit internationella pionjärer då det gäller elektroniska system och börser för handel med värdepapper och råvaror. År 1989 öppnade man världens första elektroniska länk mellan två börser, nämligen mellan OM:s börser i London och Stockholm.

År 1998 genomfördes en fusion mellan OM och Stockholms Fondbörs. Därefter har företaget, som bytte namn till OMX, genomfört fusioner med flera börser i Norden och Baltikum. OMX är världens största leverantör av marknadsplatslösningar till börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler.

År 2008 gick OMX samman med den amerikanska börsen Nasdaq och bildade The NASDAQ OMX Group.

Olof Stenhammar

Olof Stenhammar

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *