Patrik Graham

Skotten Peter Graham var en industriman som behövde säkra leveranserna av skogsråvara till sina fabriker i Skottland.

År 1857 startade han Gotlands första ångsåg vid Grahamstown (Gullauser) i Hangvar. Ytterligare sju ångsågar skulle tillkomma på ön. Sönerna Alexander och Patrik (på Gotland kallade ”Bröderna Grimm”) blev ansvariga för den gotländska rörelsen och 1860 bildades firman Graham Brothers. År 1866 startade de Gotlands första gjuteri och mekaniska verkstad i Grahamstown.

Skogsskövlingen ledde emellertid till skärpt skogsvårdslagstiftning 1869 och bröderna fick etablera annan verksamhet, bland annat Gotlands första stora verkstadsindustri, Wisby mekaniska verkstad, i drift 1876-84. Där tillverkades jord- och skogsbruksredskap samt järnvägsfordon.

Importerade hissar

I Stockholm etablerade bröderna på 1870-talet importverksamhet av maskiner till industrier och lantbruk. Under ett besök i USA kom de i kontakt med företaget Otis som var pionjärer med hissar. Bröderna började 1887 importera hissar till Sverige. Senare startade de egen tillverkning av hissar på Kungsholmen, Stockholm. Graham Brothers köptes sedermera av Asea som i sin tur sålde hissverksamheten till finska Kone.


Graham Brothers


Graham Brothers fabrik vid
Garvargatan/Kungsholmstorg omkring 1906.                                            

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *