Pistolklubben 30 år

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1963:1 (årgång 37).

NK:s pistolskytteklubb passade på att fira jubileum i samband med årsmötet den 14 februari. Klubben har varit aktiv i 30 år och en av dess främsta förespråkare, sportsidans redaktör Bo Axelsson ger här nedan en kort återblick. ldrottsklubbens nya styrelse presenteras i rutan nederst till höger på sidan.

Klevebro fick guldplakett

NK-RO-chefen Gunnar Klevebro erhöll i samband med prisutdelningen vid årsmötet idrottsklubbens guldplakett för mångårigt, framgångsrikt och idogt ledarskap och ak­tivt deltagande inom idrottsklubben.

Pistolskyttet 30 år

Nordiska Kompaniets Pistolskytteklubb stif­tades den 8 september 1933 och i Stadgar­nas första paragraf står: ”Föreningen NKPK har till ändamål att tillgodose intresset för pistolskyttet inom AB Nordiska Kompaniets eller dess dotterbolags personal.” En upp­maning som alla i den celebra klubben har haft som målsättning under de gångna 30 åren. Bland klubbens mera bekanta stor­skyttar märks herr Gustav Lönn på uravdel­ningen samt fjolårets suveräne mästerskytt hedersordföranden intendent Ake Lagraeus på personalkontoret. Glömmas skall inte vår trotjänare herr Gustav Andersson samt vår andre storskytt, Karl Botvidsson på radio­verkstaden.

Personalintendent Åke Lagraeus i aktion. Han gick ut som etta sammanlagt i förra årets NK-skytte.

Alla klubbmedlemmar som firar jubileum tänker nog ofta gärna tillbaka på hur det har varit. Det skall NKPK även göra – helt kort. I dagens samhälle måste framsynthet däremot vara vårt vapen mot ett tynande in­tresse för skytte som inte minst märks på NK.

När man nu har snabbtittat i NKPK:s 30-åriga krigspärmar i vilka man bland an­nat sett resultat från Svenska Mästerskapen på pistol 1942 arrangerade av NKPK ber vi alla läsare utbringa ett fyrfaldigt leve för vår anrika, fina pistolskytteklubb.

Resultat av tävlingar i inomhusskytte med pistol 1963

Serietävling 

Från sektionerna:

Bollsektionens nye optimistiske ”centerfor­ward” dras med det gamla problemet ute­blivna spelare och vår insats inom korp­hockey och handboll borde ha varit bättre. Emellertid skall nu inomhusträning ordnas för alla NK:s fotbollsspelare vilken vi hop­pas skall ge resultat i vår.

Bordtennisvänner, som har gått och väntat på propagandatävlingen i matsalen 6 tr, skall få det lilla lugnande beskedet att propagan­dan återkommer först i höst.

Gymnastik för herrar och damer är nya sektioner inom idrottsklubben, som väntar på större anslutning. Ett gott råd: Ring herr Gottfrid Larsson, herrkonfektion eller frö­ken Elsa Hallin, intressekontoret. De bo­kar en plats åt Er.

Våra duktiga fältskyttar ilar omkring på vinterfältskjutningar var och varannan sön­dag just nu, men man börjar skönja en viss längtan ut till Stora Skuggan igen som öppnar den 1 april.

NK-ister i Vasaloppet

Disponent Carsten Bratt och Folke Linge­gård representerade NK i årets Vasalopp och gick i mål på medaljtiderna 8.11.48 resp. 7.49.33.

Text: B.A.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1963:1 (årgång 37).

 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *