Planmonopolet

En av de mest omdebatterade regleringarna av handeln under senare decennier har varit planmonopolet, alltså kommunernas möjligheter att styra etableringen av butiker.

Genom 1947 års byggnadslagstiftning fick kommunerna vidgade möjligheter att besluta om och var nya butiker fick byggas och vilken typ av handel de skulle bedriva. Detta kom att kritiseras för att det hämmade konkurrensen inom handeln, bl.a. genom att stora, etablerade handelskedjor lättare kunde få tillstånd att etablera en butik än nya aktörer.

1992 förändrades lagstiftningen, på initiativ av den borgerliga regeringen, så att kommunerna fick mindre möjligheter att styra vilken form av butik som kunde få etableras. 1997, då socialdemokraterna återkommit till makten, återinfördes i huvudsak de tidigare bestämmelserna. Frågan om planmonopolets omfattning är alltjämt aktuell i den politiska debatten och Konkurrensverket har föreslagit att planmonopolet ska inskränkas.

Författare: Handelns historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *