Populär NK-ist: Fru Shopman

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1928:5-6 (årgång 2).

Fru Shopman slog ned som en blixt från klar himmel mitt i rötmånaden. Det lilla underliga med fru Shopman är emel­lertid, att hon kommer att bli en permanent blixt. NK:s Telefontjänst har näm­ligen blivit så uppskattad av kunderna den korta tid den fungerat, att institu­tionen skall vara kvar även efter sommar­säsongen, för vilken den närmast var avsedd.

Som alla försäljare torde känna till, arbetar fru Shopman och hennes telefon­tjänstdamer så, att de sedan de erhållit kundens telefonuppdrag gå omkring och handla på avdelningarna precis som kun­den själv. De äro alltså att betrakta som kunder i alla avseenden. Som bekant er­hålles också vanlig provision på allt vad dessa damer köpa på avdelningarna.

Bilden här ovan visar fru Shopman i arbete på Telefontjänstbyrå, 2 trappor upp, invid Engelska Herrskrädderiet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *